Kieku 17.2 -julkaisun sisältö

Kiekun versio 17.2 on julkaistu 12.5.2017 ja julkaisun yhteydessä alla olevat muutosehdotukset on viety tuotantoon. Julkaisun koko sisältö on näkyy Kiekun käyttäjille portaalin ohjepankin kautta.

 

Henkilöstöhallinto

SAP HCM: Palvelussuhteen hallinta ja osaamisen hallinta

 • Henkilöstöasiantuntija, arviointilomakkeet -rooli (uusi rooli) (ME5537)
 • Toimenpiteiden uudet ja tarkennetut syykoodit sekä uusi palkkalaji (ME5823)
 • Työajan hyväksytyn alituksen näyttäminen vuorosuunnitelmassa (ME5917)
 • Sähköisten lomakkeiden kehittämistarpeet - Toteutus III (julkaisuun 17.2) (ME5947)
 • Palkkion maksu -lomakkeen lisäselitekenttä sekä saman palkkalajin käyttö samalle päivälle (ME5948)
 • Palvelussuhteen päättämistoimenpiteiden syykoodien lisääminen (SAP) ja BI-raportti (ME5973)
 • Rikosseuraamuslaitos: Koko vuorokauden vahvuustiedon tulostus (ME6014)
 • Ulkoasiainministeriö: Edustuston asemamaavastaavan raportointi-oikeudet oman organisaation tietoihin (ME6033)

Palkanlaskennan, vuosilomien ja palveluaikalaskennan kehittäminen

 • Lomatietojen raportoinnin kehittäminen: organisaatiorajauksen tekeminen (ME3802)
 • Lomapalkkavelkaraportin ja lomansiirtotodistuksen muutokset (ME4887)
 • Raportti lomasuunnittelusta, joka poimii osa-aikainen/työrytmi henkilöt (ME5494)
 • Lomajaksojen kohdistaminen sopimukselle henkilön tekemän valinnan mukaan (ME5855)
 • Osa-päivän lomasta muodostettava lomapoissaolo (ME5858)
 • Palkkalajien näkyminen palkkalaskelmalla (ME6073)

Ajanhallinnan & CATS kehittäminen

 • TAS 7§ Tasoitusvapaapankin toteutus jakso- ja viikkotyöhön (AH1/muu kehitys-kori) (ME3671)
 • Pidennettyä työaikaa tekevän henkilön htv:n muodostuminen (ME6030)
 • Ulkoasiainminsteriö: UE-paikalliskorotuksen vähennyksen automaation lisääminen (ME5977)

 

Taloushallinto

Tulojen käsittely

 • Myyntilaskun kenttätietojen lisääminen (ME6027)
 • Uusi konsernitasoinen rooli Kiekuun Z:FI:K:0000:ASREKVASTAAVA (ME6055)

Käyttövaltuushallinta

 • Työroolikartta 2.0 (ME5946)

Raportointi

 • KEHA:n verottajaraportointi Y-toimialueelta (ME5924)

Liittymät

 • Oikeusministeriö: Uusi Henkilötieto-liittymä käyttäen hyväksi vaatimusta 1538 (ME6040)