Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Koulun penkiltä kesäksi harjoitteluun – korkeakouluharjoittelijana Palkeissa

21.07.2021

Palkeisiin haetaan korkeakouluharjoittelijoita vuosittain sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista. Palkeiden tavoitteena on tarjota harjoittelijoille aitoa ja hyödyllistä työkokemusta alan tehtävistä sekä mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimiaan teoriaosuuksia ihan käytännössä.

Mentoroinnilla kohti osaamisen kehittämistä

02.07.2021

Mentorointia alettiin suunnitella vuoden 2020 alussa, kun nähtiin tarve kehittää palkeetlaisten asiantuntijuutta sekä henkilöstön oppimiseen liittyviä menetelmiä. Mentorointiohjelman tavoitteena on edistää osaamisen jakamista yhdessä kehittyen. 

Uusi matkustusstrategia laajentaa matkustuspalveluja

21.06.2021

Valtion uuden matkustusstrategian pohjalta on lähdetty vahvistamaan Palkeiden roolia virastojen matkustusprosessien yhtenäisyyden varmistajana. Tähän liittyy uusien lisä- ja tukipalveluiden kehittäminen asiakasvirastoille sekä -virkahenkilöille.

Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

17.06.2021

Julkishallinnossa tiedolla johtamisen tärkeys tunnistetaan laajasti. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedolla johtamiseen liittyy muun muassa data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös tätä tukeva toimintamalli ja strategia.

HRM-lisäpalveluihin ollaan tyytyväisiä – raportit ja muistutukset helpottavat esimiesten työtä

07.06.2021

Palkeiden tuottamat Palkansaajan neuvontapalvelu sekä Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu mahdollistavat palvelukokonaisuutena virastoissa HR-tehtävien painopisteen siirtämisen tuloksellisuuden kannalta merkittävämpiin tehtäviin ja strategiseen HR-toimintaan.

Syksyn 2021 koulutuskalenteri on julkaistu

04.06.2021

Ensi syksyn asiakasvirastojen koulutuskalenteri on ilmestynyt! Tarjolla on lähes 30 eri koulutusta työntekijöille, yhteyshenkilöille ja ammattikäyttäjille. Kaikki koulutukset löydät www.palkeet.fi/tapahtumat.

Automatisointia palkkiolaskujen ja ulkopuolisten matkustajien matkakustannusten käsittelyyn

06.05.2021

Palkeiden ePalkkio ja matka -projektissa on tavoitteena toteuttaa palkkionsaajien palkkiomaksuprosessin ja valtion ulkopuolisten matkustajien matkakustannusten käsittelyn automatisointia.

Hyvää palautetta asiakastyytyväisyyskyselystä

05.05.2021

Palkeiden asiakastyytyväisyyskysely oli käynnissä 16.3.-5.4.2021. Kyselyn vastausprosentti oli 24 (v. 2020, 23 %). Kokonaistyytyväisyys meihin ja palveluihimme on 3,74 asteikolla 1-5, eli parannusta viime vuoteen on 0,15 yksikköä. Tyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla.

VMBarolla keskeinen rooli asiakkaiden toiminnan kehittämisessä

04.05.2021

VMBarolla (valtion henkilöstötutkimus) organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyötä ja sen onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä. VMBaron tietosisällön hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen kehittämistä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivillä ennätysyleisö

03.05.2021

Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivät pidettiin tänä keväänä aiemmista vuosista poiketen virtuaalisesti. Taloushallinnon yhteyshenkilöt kokoontuivat 21.4 ja henkilöstöhallinnon viikkoa myöhemmin 28.4. Osallistujajoukko oli ennätyksellisen suuri, kun linjoilla oli yhteensä yli 1000 osallistujaa.

Scrum-kummitoiminnalla kohti ketteriä toimintamalleja

19.04.2021

Palkeissa otettiin scrum-kummitoiminta käyttöön vuoden 2020 lopulla, sillä sen käyttöönotolle nähtiin olevan uudistetun strategian myötä tarvetta. Scrum-kummitoiminnan ajatus kumpusi henkilöstöstä itsestään ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Johdon raportointipalvelun kehittäminen etenee – työpajoista kohti pilotointia

12.04.2021

Olemme kehittämässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa johdon raportointipalvelua tiedolla johtamisen tueksi. Palvelun tavoitteena on tarjota asiakasvirastoille raportointiratkaisu, jossa viraston johtamisessa merkityksellinen talous- ja henkilöstötieto sekä viraston substanssitieto kootaan yhteen selkeässä ja visuaalisessa muodossa.