Skip to main content

Keskitetty asiakaspalvelu on ensikontakti asiakkaillemme

20.01.2020

Keskitetyn asiakaspalvelun tavoitteena on tarjota asiakkaille asiakaspalvelua nopeasti ja silloin kun heillä on siihen tarve. Asiakaspalvelussa hoidetaan keskimäärin 1500 puhelua, 470 chat- ja 2350 palvelupyyntöä kuukaudessa.

Tulorekisterin rooli tulotietojen jakajana vahvistuu ja työntekijän asiointi helpottuu

16.01.2020

Työntekijän asiointi eri viranomaisten kanssa ja erilaisten etuuksien hakemisessa helpottuu, kun tulorekisterin reaaliaikaisia palkkatietoja hyödynnetään tämän vuoden alusta yhä useammalla taholla.

Palkeet mukana valtion laskujenvälitys- ja maksuliikepalveluiden käyttöönotossa

18.12.2019

Valtion laskujenvälitys- ja maksuliikepalvelujen uusien sopimusten käyttöönottoprojektit ovat alkaneet. Palkeet on mukana Valtiokonttorin vetämissä projekteissa ja vastaa tarvittavista muutoksista asiakkaille tuotettaviin palveluihin ja Palkeiden vastuulla oleviin tietojärjestelmiin.

Tuija Kuivalainen Palkeiden toimitusjohtajaksi

13.12.2019

Valtiovarainministeriö on nimittänyt Palkeiden toimitusjohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalaisen. Kuivalainen aloittaa viiden vuoden määräaikaisessa virassa maaliskuun alussa.

Paperit bittitaivaaseen – Palkeet siirtyy sähköiseen arkistointiin!

21.11.2019

Nyt se on vihdoin totta, Palkeet on saanut Kansallisarkiston päätöksen myös pysyvien asiakirjojen säilyttämisestä pelkästään sähköisessä muodossa 1.1.2017 alkaen.

Into pinkeenä töissä

21.11.2019

Minulla on ilo saada toimia esimiehenä työhönsä motivoituneessa palvelutiimissä, jossa koetaan vahvaa työn imua. Työn imu näkyy siinä, että tiimiläisten välillä vallitsee luottamus ja erilaisia mielipiteitä arvostetaan ja kuunnellaan. Työn imu tulee esille myös tiimin itseohjautuvuudessa ja muodollisen työroolin ylittävässä toiminnassa.

Data-analytiikasta avaimia johtamiseen

14.11.2019

Viraston johtamisessa yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista on henkilöstöresurssien arviointi. Tämä on yksi tapauksista, joissa päätöksenteon tueksi voidaan tuottaa arvokasta tietoa data-analytiikan avulla.

Kieku-järjestelmän julkaisuaikataulu uudistuu ensi vuonna

13.11.2019

Kiekun julkaisuaikataulu uudistuu osana syyskuun alussa voimaan tullutta Palkeiden ja CGI:n välistä ylläpito- ja tukipalvelusopimusta. Uuden sopimuksen myötä keskitytään Kiekun kehittämisen suunnitteluun vuositasolla etupainotteisesti. Näin kehittämisestä saadaan läpinäkyvää ja suunnitelmallista.

HAUS kehittämiskeskus Oy Palkeiden asiakkaaksi

11.11.2019

Palkeiden asiakaskunta laajenee, kun HAUS kehittämiskeskus Oy aloittaa asiakkaana 1.1.2020.

Osaavan myötä kohti uutta toimintakulttuuria

08.11.2019

Yhtenä osa-alueena Palkeiden HRD-palvelujen kehittämisessä on Osaava, jonka tavoitteena on tarjota valtionhallinnolle yhtenäinen toimintatapa, palvelu ja työkalu tavoitteiden asettamiseen ja toimenpanoon sekä osaamisen hallintaan ja kehittymissuunnitteluun. Osaavan myötä virastoissa siirrytään yhä enemmän valmentavan johtamisen suuntaan.

Palkkionmaksun automatisointi -projektille aikalisä

06.11.2019

Palkeissa aloitettiin tämän vuoden alussa projekti, jonka tarkoituksena oli automatisoida palkkionmaksuprosessia. Projekti on toistaiseksi keskeytetty, koska palkkionmaksun automatisoinnin tekniset toteutusvaihtoehdot vaativat vielä lisäselvitystä.

Palkeiden tuloksentekokyky ja prosessit vakuuttivat Suomen Pankin

21.10.2019

Suomen Pankki on ollut Palkeiden asiakkaana vuodesta 2017 lähtien. ”Alun alkaen saimme sisäiseltä tarkastukselta suosituksen, kuinka omien resurssein vähetessä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä voisi hankkia ulkopuoliselta toimijalta ” kertoo hallintopalvelutoimiston päällikkö Hannu Vesalainen Suomen Pankista. "Palkeiden tuloksentekokyky ja vahva prosessiosaaminen vakuutti meidät. Myös koko valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hoito toimi hyvänä referenssinä."