Skip to main content

Kokonaisturvallisuuden mallia hankkeissa ja projekteissa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

06.08.2020

Valtion rekrytointikokonaisuuden uudistaminen -projektissa pilotoitiin kevään aikana kokonaisturvallisuuden hallinnan mallia, jossa Palkeiden asiakkaat ovat olleet tiiviisti mukana. Mallin tavoitteena on tunnistaa tietoturvaan liittyvät tarpeet ja riskit sekä tehdä tietosuojavaikutusten arviointi palveluratkaisuhankinnoissa.

Lakimuutos Palkeiden uusista analysointi- ja raportointitehtävistä voimaan syyskuun alusta

10.07.2020

Tasavallan Presidentti on vahvistanut 9.7. muutokset Valtiokonttoria ja Palkeita koskeviin lakeihin. Muutoksilla edistetään tiedolla johtamista, annetaan organisaatioille analysointi- ja raportointipalvelutehtävät sekä tiedonsaantioikeudet.

Harjoittelua paikasta riippumatta

22.06.2020

“Hiukset ojennukseen, kauluspaita päälle, tarkista ympäristö. Verkkarit saa jäädä.” Tänä keväänä ehkä entistä useampi päätetyöntekijä yhdistää nämä ajatukset jatkuvaan kotoa käsin työskentelyyn, kun yhtenä päivänä päätetäänkin näyttäytyä työkaverille ihan livekuvan kanssa. Seuraavaksi siis sananen paikasta riippumattomasta työstä harjoittelijan silmin.

Maksuliikepalveluiden käyttöönoton valmistelu etenee

27.05.2020

Palkeiden asiantuntijat ovat olleet osana Valtiokonttorin VALMA 2020 -hanketta mukana valmistelemassa Danske Bankin ja Nordean kanssa uutta sopimuskautta varten tulevia muutoksia

Kurkistus asiakaskoulutusten kulisseihin

26.05.2020

Palkeet tarjoaa asiakkaille ajantasaista ja asiantuntevaa koulutusta palveluihin liittyvien järjestelmien käyttöön. Ennen kuin koulutukset ovat nettisivuilla tarjonnassa, on kulisseissa tehty monenmoisia järjestelyjä ja ennakkotyötä.

Osakeyhtiö- ja yhteisöasiakkaiden palvelutuotantoa vahvistetaan

08.05.2020

Palkeissa on kevään aikana aloitettu työ osakeyhtiö- ja yhteisöasiakkaille tarjottavien palvelujen keskittämiseen.

Palkeiden asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

14.04.2020

Maaliskuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella Palkeiden asiakastyytyväisyys on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Kyselyyn vastasi hieman yli 600 yhteyshenkilöä ja vastausprosentti oli 23. Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain.

Palkeiden toiminta varmistettu ennakoinnilla ja kokonaisvaltaisella johtamisella

09.04.2020

Palkeet on säilyttänyt toimintakykynsä koronaepidemian aikana. Palvelutuotanto toimii tällä hetkellä lähes normaalisti ja tulevaan on valmistauduttu niin hyvin kuin se nopeasti muuttuvassa tilanteessa on mahdollista. Laadusta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Kirsi-Marja Kauppinen kertoo tarkemmin Palkeiden valmiusryhmän työskentelystä ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta.

Palkeiden ja Valtorin ulkopuolisen arvioinnin väliraportti on valmistunut

08.04.2020

Deloitte on saanut valmiiksi valtiovarainministerin tilaaman ulkopuolisen arvion Palkeiden ja Valtorin kustannustehokkuudesta sekä niiden tuottamien palveluiden tehokkuudesta.

Tehoa esimiehen tiedolla johtamiseen

26.03.2020

Valtionhallinnon esimiesten käyttöön on valmistunut visuaalinen työpöytä, jossa henkilöstöhallinnon raportit on koottu helppolukuiseen, heti valmiiseen käyttömuotoon. Esimies voi katsoa heti aamulla vaikka edellisen päivän poissaolotilanteen omien alaistensa osalta, nähdä nopeasti olennaisimmat tiedot ja tietysti myös tallentaa raportin.

Kolmesataakuusikymmentä

26.03.2020

Luin jokin aika sitten Ahosen ja Lohtaja-Ahosen (2011) kirjan ”Palaute kuuluu kaikille”, jossa todettiin, että palaute on lahja. Törmäsin samaan lausahdukseen uudelleen pari viikkoa sitten eräässä koulutuksessa ja asia jäi samalla soimaan päähäni.

Valtion rekrytointikokonaisuutta uudistetaan

25.03.2020

Tämän vuoden alussa Palkeissa aloitettiin Valtion rekrytointikokonaisuuden uudistamisprojekti. Projektin tavoitteena on valtion rekrytoinnin ja työnantajakuvan uudistaminen sekä valtion yhteisessä käytössä olevan rekrytoinnin palvelualustan hankinta.