Skip to main content

Oikeita työtehtäviä ja lomapullaa - harjoittelijana Palkeissa

23.08.2019

”Palkeissa sain nähdä ison valtion organisaation toimintaa hieman sisältäpäin ja tutustua erilaisiin tehtäviin sekä tuntea miltä tuntuu olla virkamies”, kuvailee tietohallinnon harjoittelija Monna harjoittelukokemustaan.

Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu starttaa syksyllä

20.08.2019

Palkeiden palveluvalikoimaan tulee syksyllä 1.10. alkaen asiakkaille tarjottavaksi laajennettu HR-lisäpalvelu, jota on jo pilotoitu Luonnonvarakeskuksessa ja Palkeissa. Piloteista on saatu hyviä kokemuksia niin asiakkaiden kuin palveluntuottajien päässä, joten HR-lisäpalveluja HR-asiantuntijoille ja esimiehelle on päätetty tarjota muillekin asiakkaille syksystä alkaen.

Kokenut sparrauskumppani tuo varmuutta ja helpotusta rekrytointeihin

20.08.2019

Palkeiden rekrytointipalvelu painottuu yhä enemmän asiantuntijapalveluihin. ”Emme hoida ainoastaan rekrytoinnin rutiineja, vaan olemme entistä useammin tukena päätöksenteossa. Mitä kokemattomampi tai kiireisempi esimies ja mitä kompleksisempi on tehtävänkuva, sitä enemmän voimme olla avuksi rekrytointiprosessissa”, kuvailee rekrytointipäällikkö Tiia Vahvelainen Palkeista.

Tekoälyhankkeen toteutustyöt ovat päässeet vauhtiin

19.08.2019

Valtorin ja Palkeiden yhteisen tekoälyhankkeen sopimus Accenturen kanssa solmittiin kesäkuun lopussa. Toteutusprojektin suunnittelua tehtiin jo ennen lomakautta ja nyt työt on saatu vauhdilla käyntiin.

Virtaviivaistettu Kieku-sopimus edistää ketterää kehittämistä ja kustannusten ennakointia

14.08.2019

Palkeiden ja CGI:n välinen uusi sopimus Kiekun ylläpito- ja kehityspalveluista astuu voimaan 1.9.2019. Sopimus haastaa sekä Palkeet että CGI:n tuottamaan palvelua aiempaa tehokkaammin ja ketterämmin, jotta sovitut ratkaisuajat pystytään toteuttamaan.

Pari sanaa palautteesta

02.08.2019

Tutkimusten mukaan lähes jokainen ihminen toivoo saavansa työstänsä suoraa ja täsmällistä palautetta ja enemmän kuin on sitä toistaiseksi saanut. Ilman palautetta työntekijä ei voi tietää, onko onnistunut tehtävässään, vaikka itseään arvioimalla voi niin olettaa. Kannustavan palautteen saaminen johtaa onnistumisen ja edistymisen tunteeseen, joka lisää itsetuntoa, innostaa jatkamaan ja vahvistaa kokemuksen tunnetta tehdyn työn merkityksellisyydestä, joilla on yhdessä työhyvinvointia lisäävä vaikutus.

Tulorekisteri etenee seuraavaksi kahdessa vaiheessa

22.07.2019

Tulorekisterin seuraavia laajennuksia suunnitellaan vaiheistettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen. Valtiovarainministeriö alkaa valmistella lakimuutoksia, jotka siirtäisivät vuodella eteenpäin eli vuoteen 2021 eläkkeiden ja etuuksien ottamista mukaan. Palkkatietojen käyttäjäjoukko laajenisi kuitenkin suunnitellusti ensi vuonna.

Valtorin ja Palkeiden yhteishankkeessa kohti tekoälytoteutuksia ja kyvykkyyttä

01.07.2019

Valtorin ja Palkeiden yhteishankkeessa Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa otettiin askel eteenpäin, kun sopimus valitun toimittajan Accenturen kanssa allekirjoitettiin 28.6.2019.

Valtion palveluntarjoajat kokeilivat ekosysteemikehittämistä

14.06.2019

Valtion palveluntarjoajat Hansel, Haus, Palkeet, Senaatti, Valtiokonttori ja Valtori ovat toteuttaneet yhteisen projektin, jossa on mietitty keinoja asioinnin virtaviivaistamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tavoitteena oli myös tuoda esille, mitä palveluja on tarjolla valtionhallinnon työntekijöille ja organisaatioille sekä helpottaa näiden palveluiden hyödyntämistä.

Digiturva luo luottamusta ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden

23.05.2019

Taloushallinnon yhteyshenkilöpäivillä oli tarjolla ajankohtaista asiaa digiturvasta, kun VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta kertoi missä digiturvan suhteen nyt mennään ja keinoista, joilla jokainen voi edistää sekä omaa että yhteisön tietoturvaa.

Uutta poretta porukkaan Valtio Exposta

23.05.2019

Noin 1 500 valtionhallinnon asiantuntijaa, johtajaa ja näytteilleasettajan edustajaa kokoontui vuotuisille Valtio Expo-messuille 7. toukokuuta Marina Congress Centeriin. Tapahtuman teema ”Meidän Suomi” kertoi valtionhallinnon roolista nykypäivän ja tulevaisuuden Suomessa. Teeman kautta kasvoi ymmärrys siitä, miten iso kokonaisuus valtionhallinto on ja millainen vaikutus sillä on Suomen pyörittämiseen. Teemassa näkyivät digitaalisuuden, prosessien ja henkilöstön sekä kansalaisten näkökulmat.

Näin lähetät salattua sähköpostia Palkeisiin

21.05.2019

Palkeiden verkkosivuille on lisätty mahdollisuus lähettää turvapostia. Yksityishenkilö tai asiakas pääsee nyt itse aloittamaan luottamuksellisen yhteydenoton Palkeisiin selainpohjaisella ratkaisulla. Viestejä ei kuitenkaan tarvitse erikseen salata, mikäli asioit Pointin kautta tai lähetät sähköpostia VY-verkon sisältä.