Skip to main content

Strateginen prosessiohjaus tekee tavoitteista tulevaisuutta

21.03.2019

Fiksut, perustellut ratkaisut takaavat, että valtion talous- ja henkilöstöhallinto pysyy alan kehityksessä mukana ja että asiakkaiden ja palvelukeskuksen käytössä on asianmukaiset työvälineet tulevina vuosina.

Robotiikan hyödyntäminen Palkeiden palveluissa jatkuu

20.03.2019

Ohjelmistorobotiikan ja muun automaation käyttö Palkeissa laajenee jatkuvasti uusiin kohteisiin. Käyttöön otetaan yhä uusia toteutuksia ja tavoitteena on automatisoida mahdollisimman laajoja prosessialueita. Robotiikalla parannetaan palveluiden laatua, riskienhallintaa ja kehittämistä.

Rekrytointipalvelu antaa asiakkaalle aikaa valinnan tekemiseen

05.03.2019

Onnistunut rekrytointi on tärkeä osa-alue organisaation resurssointia ja osaamisen hallintaa. Paineet rekrytoinnin onnistumiselle ovat usein kovat jo pelkästään rekrytointiprosessiin kohdistuvan panostuksen takia – siihen käytetään aikaa ja rahaa.

Palkkionmaksua automatisoidaan

25.02.2019

Moni asiantuntija, kuten lääkäri, kouluttaja tai tulkki laskuttaa asiantuntijapalkkioita valtion virastoilta. Palkkiolaskuja tulee kaiken kaikkiaan valtiolle vuosittain yli 45 000 kappaletta. Asiantuntijan työstä maksettavan palkkion käsittely on tähän asti ollut pitkälti käsityötä, nyt palkkionmaksua halutaan automatisoida sähköistämällä ja hyödyntämällä robotiikkaa.

Palkeille VM:n erityisrahoitusta kolmeen digihankkeeseen

25.02.2019

Palkeet on saanut valtiovarainministeriön myöntämää rahoitusta kolmeen robotiikkaa tai analytiikkaa hyödyntävään hankkeeseen.

Kirjanpidon tehtävien siirtovaihe päättyy

06.02.2019

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtäviä keskitettiin Palkeisiin vuonna 2017. Siirtymäaika päättyy syksyllä.