Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Vaikuttavuusmittareissa huomioitava virastojen toimintaympäristö

17.02.2022

Palkeet, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö ovat sekä syksyllä 2021 että nyt alkuvuodesta järjestäneet yhdessä työpajoja, joissa asiakkailla on ollut mahdollisuus kommentoida olemassa olevia toiminnan ja sen kehittämisen vaikuttavuuden mittareita ja vaikuttaa uusien mittareiden muodostamiseen.

Tulevaisuuden asiakaspalvelussa korostuu inhimillisyys, itsepalvelu ja automaatio

14.02.2022

”Vauhdikas vuosi on takana ja vähintäänkin yhtä vauhdikas edessä”, naurahtaa Palkeiden asiakaspalvelupäällikkö Juha Pennanen, kun häneltä kysellään kuulumisia. ”Aloitimme syksyllä 2020 koostamaan Asiakaspalvelun tavoitetilaa, jonka pohjana käytettiin Palkeiden uudistettua strategiaa. Tavoitetila valmistui tammikuussa 2021 ja sen johtava ajatus oli asiakaslähtöisyyden kasvattaminen kaikessa kehittämisessä. Myös tiedolla johtaminen sekä automaation ja itsepalvelumahdollisuuksien kasvattaminen nostettiin vahvasti pinnalle,” Juha kertoo.

Matkustamisen lisäpalveluiden palveluvalikoima laajeni vuoden alusta

11.02.2022

Valtion uuden matkustusstrategian pohjalta Palkeissa aloitettiin Matkustaminen-palvelun lisä- ja tukipalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen. Lisäpalvelut otettiin palveluvalikoimaan tämän vuoden alusta. Pilottiasiakkaat olivat alusta asti mukana palvelujen määrittelyssä ja myöhemmin niiden testauksessa.

Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty

09.02.2022

Palkeet on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tukemaan osaksi strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä edistämään hyvää johtamista ja työhyvinvointia. Palkeet haluaa olla työpaikka, jossa voidaan hyvin, saadaan onnistumisia ja saavutetaan työlle asetetut tavoitteet.

Järjestelmien jatkuvaa kehittämistä ketterästi ja läpinäkyvästi

09.12.2021

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen jatkuvalla kehittämisellä pyritään järjestelmiin, jotka palvelevat käyttäjää hyvin ja ovat ajantasaisia esimerkiksi lakeihin ja asetuksiin nähden.

Suoraviivaisempaa suoriutuvuuden arviointia Osaavalla

07.12.2021

Osaamisen palvelut täydentyvät mahdollisuudella toteuttaa suoriutuvuuden arviointilomake Osaavassa. Palkeissa lomake on juuri saatu käyttöön. Digi- ja väestötietovirastossa on pilotointi meneillään, ja henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen toivoo lomakkeen käyttöönotolla helpotusta hallinnolliseen puoleen.

Älykkään automaation palveluista tehokkuutta prosesseihin

02.12.2021

Ensimmäiset ohjelmistorobotit aloittivat työskentelyn Palkeissa jo vuonna 2017 valtiovarainministeriön digirahoitushankkeen mahdollistamana. Projektin päättyessä Palkeisiin perustettiin digitiimi, joka on jatkanut automatisointityötä Palkeiden tuotantoprosessille.

Näin lähetät muutosverokortin vuodelle 2022

30.11.2021

Saat pian OmaVeroon tai postitse verokortin vuodelle 2022. Uudet verokortit ovat voimassa 1.2.2022 alkaen ja tiedot saadaan Palkeisiin suoraan verottajalta. Tammikuussa 2022 ennakonpidätys huomioidaan joulukuussa 2021 voimassa olleen veroprosentin mukaan ja tulorajalaskenta alkaa nollasta.

Tervetuloa koulutuksiin!

16.11.2021

Ensi kevään koulutuskalenteri on ilmestynyt. Tarjoamme yli 30 eri koulutusta asiakkaillemme: palkansaajille, esimiehille sekä talous-ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille. Koulutukset järjestetään Teamsissa ja ovat osallistujille maksuttomia.

Korkeakouluopiskelija, hae meille harjoitteluun!

15.11.2021

Haku harjoittelupaikkoihin on alkanut! Tarjolla on peräti 30 harjoittelupaikkaa amk- ja yliopisto-opiskelijoille vuodelle 2022. Kaikki harjoittelupaikat löydät Valtiolle.fi-palvelusta.

Henkilöstötutkimuksen uudistustyössä virastojen tarpeet näkyville asiakasryhmän ja -kyselyn avulla

05.11.2021

Tänä vuonna Palkeet ja asiakasvirastot ovat lähteneet kimpassa määrittelemään yhteistä tavoitetilaa valtion henkilöstötutkimuksen ja siihen liittyvien työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiselle.

Palkeiden analysointitiimi tekee tiedon ja sen hallinnan näkyväksi

02.11.2021

Palkeiden tietoarkkitehti ja analyytikot pääsevät työssään ratkomaan niin asiakkaiden kuin Palkeiden sisäisiäkin haasteita esimerkiksi tiedon hyödyntämiseen ja -hallintaan liittyen.