Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Suunnitelmallisempaa tekemistä ja uuden oppimista ketterien menetelmien avulla

05.05.2022

Palkeissa otettiin käyttöön scrum-kummitoiminta vuoden 2020 lopulla. Kummitoiminta perustuu ketterään toimintamalliin, jossa tiimi työskentelee yhdessä oppien ja muutoksiin reagoiden, sekä kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti. Toiminnan tavoitteena on lisätä työympäristöön ketteryyttä ja kokeilukulttuuria. Onkin aika katsoa, mitä Palkeiden ketterille tiimeille kuuluu nyt.

Palkeet toteuttaa valtion taloushallinnon kehittämishankkeen

21.04.2022

Palkeet on sopinut yhteistyöstä Fujitsu Finlandin kanssa taloushallinnon kehittämishankkeessa, joka tähtää kokonaisvaltaiseen muutokseen uuden S/4HANA-teknologian avulla ja toimintatapoja kehittämällä.

Tietoturvapäällikkö Toni Kirjalainen: Tietoturva mukaan jo suunnitteluvaiheessa

04.04.2022

Palkeiden Tietoturva ja tietosuoja -ryhmä sai täydennystä helmikuussa, kun tietoturvapäällikkö Toni Kirjalainen aloitti työt Mikkelissä. Hän on taustansa takia perehtynyt tietoturvaan hyvin monipuolisesti, turvatuotteista ja -konsultoinnista pilviteknologioihin. Tonin ensimmäisiin tehtäviin on kuulunut mm. uudistettavan valtion henkilöstötutkimuksen (VMBaro) tietoturvavaatimusten määrittely.

Tekoälyn käsittelemien ostolaskujen määrä kasvaa

31.03.2022

Ostolaskujen tiliöinti tekoälyä (AI) hyödyntäen -projekti saatiin päätökseen, kun viimeinen käyttöönottoerä siirrettiin tuotantoon 22.3. Tekoäly on tähän mennessä luonut ennusteen jo yli 32 000 laskulle, ja ennuste on mennyt oikein kaikkien seurantakohteiden osalta noin 33 %:lla laskuista.

Vuoden 2021 seurantatiedot julkaistu - Katso, miltä Palkeiden vuosi näytti

24.03.2022

Vuosi 2021 oli edeltäjänsä tapaan poikkeuksellinen, ja sitä leimasivat COVID-19-pandemian aiheuttamat tilanteet sekä laaja etätyö. Pandemiasta huolimatta onnistuimme tuottamaan laadukkaita palveluja ja ottamaan uusiakin käyttöön yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Vaikuttavuusmittareissa huomioitava virastojen toimintaympäristö

17.02.2022

Palkeet, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö ovat sekä syksyllä 2021 että nyt alkuvuodesta järjestäneet yhdessä työpajoja, joissa asiakkailla on ollut mahdollisuus kommentoida olemassa olevia toiminnan ja sen kehittämisen vaikuttavuuden mittareita ja vaikuttaa uusien mittareiden muodostamiseen.

Tulevaisuuden asiakaspalvelussa korostuu inhimillisyys, itsepalvelu ja automaatio

14.02.2022

”Vauhdikas vuosi on takana ja vähintäänkin yhtä vauhdikas edessä”, naurahtaa Palkeiden asiakaspalvelupäällikkö Juha Pennanen, kun häneltä kysellään kuulumisia. ”Aloitimme syksyllä 2020 koostamaan Asiakaspalvelun tavoitetilaa, jonka pohjana käytettiin Palkeiden uudistettua strategiaa. Tavoitetila valmistui tammikuussa 2021 ja sen johtava ajatus oli asiakaslähtöisyyden kasvattaminen kaikessa kehittämisessä. Myös tiedolla johtaminen sekä automaation ja itsepalvelumahdollisuuksien kasvattaminen nostettiin vahvasti pinnalle,” Juha kertoo.

Matkustamisen lisäpalveluiden palveluvalikoima laajeni vuoden alusta

11.02.2022

Valtion uuden matkustusstrategian pohjalta Palkeissa aloitettiin Matkustaminen-palvelun lisä- ja tukipalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen. Lisäpalvelut otettiin palveluvalikoimaan tämän vuoden alusta. Pilottiasiakkaat olivat alusta asti mukana palvelujen määrittelyssä ja myöhemmin niiden testauksessa.

Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty

09.02.2022

Palkeet on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tukemaan osaksi strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä edistämään hyvää johtamista ja työhyvinvointia. Palkeet haluaa olla työpaikka, jossa voidaan hyvin, saadaan onnistumisia ja saavutetaan työlle asetetut tavoitteet.

Järjestelmien jatkuvaa kehittämistä ketterästi ja läpinäkyvästi

09.12.2021

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen jatkuvalla kehittämisellä pyritään järjestelmiin, jotka palvelevat käyttäjää hyvin ja ovat ajantasaisia esimerkiksi lakeihin ja asetuksiin nähden.

Suoraviivaisempaa suoriutuvuuden arviointia Osaavalla

07.12.2021

Osaamisen palvelut täydentyvät mahdollisuudella toteuttaa suoriutuvuuden arviointilomake Osaavassa. Palkeissa lomake on juuri saatu käyttöön. Digi- ja väestötietovirastossa on pilotointi meneillään, ja henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen toivoo lomakkeen käyttöönotolla helpotusta hallinnolliseen puoleen.

Älykkään automaation palveluista tehokkuutta prosesseihin

02.12.2021

Ensimmäiset ohjelmistorobotit aloittivat työskentelyn Palkeissa jo vuonna 2017 valtiovarainministeriön digirahoitushankkeen mahdollistamana. Projektin päättyessä Palkeisiin perustettiin digitiimi, joka on jatkanut automatisointityötä Palkeiden tuotantoprosessille.