Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Valtion virastojen laskuja voi maksaa jatkossa myös MobilePaylla

26.10.2021

Suomi on digitalisaation edelläkävijä myös valtion palveluissa, ja tänä syksynä laskujen sähköistämisessä otetaan uusi vaihde silmään, kun Palkeet lisää MobilePayn maksutavaksi valtion virastojen myyntilaskuihin.

ePalkkio ja matka -sähköinen toimintamalli ulkopuolisten palkkiolaskujen ja matkalaskujen käsittelyyn

30.09.2021

Palkeiden ePalkkio ja matka -projektissa on tavoitteena toteuttaa palkkionsaajien palkkiomaksuprosessin ja valtion ulkopuolisten matkustajien matkakustannusten käsittelyn automatisointia.

Talous- ja henkilöstöhallinnon mittaristoja työstetään yhdessä asiakkaiden kanssa

17.09.2021

Syyskuussa Palkeet ja Valtiokonttori ovat järjestäneet kaksi työpajaa, joissa asiakkaiden kanssa on käyty läpi vaikuttavuuden mittaamista valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Tekoäly ennustaa ostolaskujen tiliöintejä

15.09.2021

Palkeiden tarjoaman tiliöintipalvelun käyttäjämäärä on kasvussa. Manuaalisesti käsiteltävien verkkolaskujen tiliöinnissä tullaan hyödyntämään jatkossa tekoälyä. Meneillään on projekti, jossa otetaan käyttöön AI-tiliöinti -toimintamalli.

Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella -valmennusohjelma lisäsi luottamusta omaan asiantuntijuuteen

13.09.2021

Palkeissa tunnistettiin vuoden 2020 keväällä tarve vahvistaa henkilöstömme toimintaa ja tunnetta asiantuntijoina eri työrooleissa ja erilaisissa tilanteissa. Halusimme ottaa erityisen kehittymisen kohteeksi yhteistyön ja jatkuvan oppimisen, jotta voimme tekemisillämme luoda arvoa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Palkeet tarjoaa jatkossa ajanhallinnan palveluja myös oy-asiakkaille

08.09.2021

Palkeet on solminut Linkity Oy:n kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa uusien palvelujen tarjoamisen oy- ja yhteisöasiakkaille. Jatkossa nämä asiakkaat voivat ostaa Palkeilta mm. työvuorosuunnitteluun ja työajanseurantaan liittyviä palveluita, jotka toteutetaan Linkityn järjestelmän avulla.

Tiedonhallinta ei ole siivouspäivän urakka

25.08.2021

Tieto asuu organisaatioissa monenlaisessa muodossa: sitä on päätöksissä ja virallisissa asiakirjoissa, järjestelmien määrittelydokumenteissa, ryhmien ja tiimien työohjeissa, hiljaisena tietona asiantuntijoiden mielessä ja bitteinä tietojärjestelmissä.

Koulun penkiltä kesäksi harjoitteluun – korkeakouluharjoittelijana Palkeissa

21.07.2021

Palkeisiin haetaan korkeakouluharjoittelijoita vuosittain sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista. Palkeiden tavoitteena on tarjota harjoittelijoille aitoa ja hyödyllistä työkokemusta alan tehtävistä sekä mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimiaan teoriaosuuksia ihan käytännössä.

Mentoroinnilla kohti osaamisen kehittämistä

02.07.2021

Mentorointia alettiin suunnitella vuoden 2020 alussa, kun nähtiin tarve kehittää palkeetlaisten asiantuntijuutta sekä henkilöstön oppimiseen liittyviä menetelmiä. Mentorointiohjelman tavoitteena on edistää osaamisen jakamista yhdessä kehittyen. 

Uusi matkustusstrategia laajentaa matkustuspalveluja

21.06.2021

Valtion uuden matkustusstrategian pohjalta on lähdetty vahvistamaan Palkeiden roolia virastojen matkustusprosessien yhtenäisyyden varmistajana. Tähän liittyy uusien lisä- ja tukipalveluiden kehittäminen asiakasvirastoille sekä -virkahenkilöille.

Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

17.06.2021

Julkishallinnossa tiedolla johtamisen tärkeys tunnistetaan laajasti. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedolla johtamiseen liittyy muun muassa data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös tätä tukeva toimintamalli ja strategia.

HRM-lisäpalveluihin ollaan tyytyväisiä – raportit ja muistutukset helpottavat esimiesten työtä

07.06.2021

Palkeiden tuottamat Palkansaajan neuvontapalvelu sekä Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu mahdollistavat palvelukokonaisuutena virastoissa HR-tehtävien painopisteen siirtämisen tuloksellisuuden kannalta merkittävämpiin tehtäviin ja strategiseen HR-toimintaan.