Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Siis saako sinne soittaa?

11.11.2020

Tässä kuussa tulee 6 vuotta täyteen Palkeissa – juhlapäivä! Ennen Palkeita työskentelin 7 vuotta yliopistojen palvelukeskus Certiassa, joten palvelukeskuskokemusta on kertynyt sen verran, että jos ei ihan muistelmateosta vielä kannata kirjoitella, niin muistella ainakin voi.

Kevään 2021 koulutuskalenteri on julkaistu

06.11.2020

Ensi kevään asiakasvirastojen koulutuskalenteri on ilmestynyt. Tarjolla on jälleen laaja valikoima koulutuksia työntekijöille, yhteyshenkilöille ja ammattikäyttäjille.

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2026 on valmistunut

27.10.2020

Palkeet on yhteistyössä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa valmistellut valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen kehittämisen painopisteet vuosille 2021- 2026. Tiekartassa huomioidaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen strategiset linjaukset ja sen toimeenpano tapahtuu Palkeiden hyväksytyn kehityssalkun sekä Valtiokonttorin tai valtiovarainministeriön omistamien projektien kautta.

Kuin savolainen työnteko – aloittamista vaille valamista

14.10.2020

Jokainen varmasti tunnistaa kollegan tai tiimin, joka kyllä innostuu, suunnittelee ja kehittää mutta kun pitäisi alkaa tekemään, niin kummasti into laantuu ja porukka katoaa idean ympäriltä. Motivaatio on innostuksen tila ja volitio on toimeenpanon taito.

Palkeiden uusi henkilöstöjohtaja valmentaa, kuuntelee ja kirjoittaa

18.09.2020

Palkeiden henkilöstöjohtajana elokuussa aloittanut Henrietta Aarnikoivu tuntee onnistuneensa, kun ihmiset ympärillä innostuvat työstä, kokevat vaikutusmahdollisuuksia ja oivaltavat vahvuutensa.

Tietoa analysoimalla esiin oleelliset onnistumistekijät Rikosseuraamuslaitoksessa ja valtiolla

16.09.2020

Harry Anttila on vääntänyt dataa ja analysoinut tietoa tiiviissä yhteistyössä Palkeiden kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntijana hänen keskeisimpiin työtehtäviin kuuluu henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi, koulutussuunnittelu ja tiedon tarjoaminen esimiehen työn pohjaksi.

Palkeiden strategia uudelle vuosikymmenelle

15.09.2020

Viime keväänä Palkeissa lähdettiin uudistamaan strategiaa huomioiden toimintaympäristön muutokset ja asiakaskunnan odotukset. Strategiatyössä olivat tiiviisti mukana sekä Palkeiden johtoryhmä että henkilöstö, ja uutta strategiaa käytiin läpi myös Valtiovarainministeriön, asiakasneuvottelukunnan ja neuvottelukunnan kanssa.

Ota se kynttilä pois vakan alta - Osaaminen näkyväksi

02.09.2020

Osaamisen tunnistaminen on tärkeää ja entistä tärkeämpää on tulevaisuuden osaamisen sekä oman potentiaalin tunnistaminen. Oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä muun muassa lisää työhyvinvointia, sillä se vaikuttaa positiivisesti työssä viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen. Jos et ole tiedostanut omia osaamisiasi, voi olla, ettet ole niitä myöskään hyödyntänyt riittävästi.

Talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi laajenee

26.08.2020

Palkeiden tuottamia raportointipalveluja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi asiakkailta saatujen palautteiden ja Palkeille lakimuutoksen myötä tulleiden tehtävien perusteella. Lähiaikojen uudistuksia ovat muun muassa Tahti-järjestelmän siirto Kiekun yhteyteen sekä esimiehen visuaalinen työpöytä henkilöstösuunnittelun avuksi.

Palkeiden harjoittelijat Hanna Lönnblad, Janina Rämö ja Antti Korpela.

Palkeiden harjoittelijat kertovat kokemuksistaan palkeetlaisina: ”Yhdessä tehdään ja yhdessä ratkaistaan”

10.08.2020

Palkeilla on tänä kesänä 21 harjoittelijaa erilaisissa tehtävissä. Joukkoon kuuluvat muun muassa Hanna Lönnblad, Janina Rämö ja Antti Korpela. Nyt he kertovat, millainen harjoittelupaikka Palkeet on, miten paikasta riippumaton työ on vaikuttanut harjoitteluun ja millainen kuva heille on syntynyt valtiosta työnantajana.

Kokonaisturvallisuuden mallia hankkeissa ja projekteissa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

06.08.2020

Valtion rekrytointikokonaisuuden uudistaminen -projektissa pilotoitiin kevään aikana kokonaisturvallisuuden hallinnan mallia, jossa Palkeiden asiakkaat ovat olleet tiiviisti mukana. Mallin tavoitteena on tunnistaa tietoturvaan liittyvät tarpeet ja riskit sekä tehdä tietosuojavaikutusten arviointi palveluratkaisuhankinnoissa.

Lakimuutos Palkeiden uusista analysointi- ja raportointitehtävistä voimaan syyskuun alusta

10.07.2020

Tasavallan Presidentti on vahvistanut 9.7. muutokset Valtiokonttoria ja Palkeita koskeviin lakeihin. Muutoksilla edistetään tiedolla johtamista, annetaan organisaatioille analysointi- ja raportointipalvelutehtävät sekä tiedonsaantioikeudet.