Siirry sisältöön

2019 oli Palkeissa vahvan kehittämisen vuosi

27.02.2020

Palkeet on nettobudjetoitu virasto. Palkeiden tuotot, 53,5 miljoonaa euroa, ovat pääosin asiakkailta laskutettuja palvelumaksuja. Palvelusopimustuotot kasvoivat edellisestä vuodesta lähes miljoonalla eurolla. Palkeiden talousarviossa asetettu menokehys alittui 0,3 miljoonalla eurolla toimintamenojen ollessa 53,7 miljoonaa euroa.


Vuoden 2019 toimintaa Palkeissa leimasivat useiden tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen. Kehittämiseen käytetty valtiovarainministeriön myöntämä erillisrahoitus nousi 8,6 miljoonaan euroon.


Handi-palvelun, kansallisen tulorekisterin ja Osaavan käyttöönotot työllistivät erittäin paljon ja jatkuvat osin myös vuonna 2020. Näiden ohella kehitettiin uusia palveluja erityisesti henkilöstöhallinnon ja tietojohtamisen alueilla. Palkeet lanseerasi esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelun sekä HRM-kokonaispalvelun. Yhteistyötä valtion konsernitoimijoiden kesken tiivistettiin edelleen, kun valtiovarainministeriön johdolla valmisteltiin valtion konsernipolitiikkalinjaukset. Lisäksi määriteltiin yhdessä palvelukonseptimalli asiakkaiden palvelukokemuksen parantamiseksi ja palvelutehokkuuden kehittämiseksi.


Asiakastyytyväisyys parani hieman edellisvuoteen verrattuna ja asiakastyytyväisyydelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Asiakastyön toimintamallia uudistettiin ja asiakasneuvottelukunnan työskentelyä kehitettiin viime vuonna.

> Tutustu vuoden 2019 tilinpäätökseen tarkemmin