Siirry sisältöön

Älykkään automaation palveluista tehokkuutta prosesseihin

02.12.2021

Vuodesta 2018 alkaen automatisointeja on toteutettu myös erillistilauksena asiakkaille. Tällä hetkellä automatisoituja tehtäviä on jo noin 100, ja ohjelmistorobotit työskentelevät päivittäin 24/7 rytmillä. Saatujen kokemusten perusteella syksyllä 2021 Palkeissa on tuotteistettu Älykkään automaation palvelut, joita voimme tarjota asiantuntijapalveluna kaikille Palkeiden asiakkaille.

”On nähtävissä, että asiakkaiden kiinnostus automaation hyödyntämiseen omissa prosesseissa on lisääntynyt. Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen uudella palvelulla, ja auttamaan asiakasta keskittymään omaan ydintoimintaansa mm. ohjelmistorobottien avulla,” sanoo Älykkään automaation palveluiden tuotepäällikkö Markku Naumanen.

Palvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan: esiselvitys, käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu.

Esiselvitys-vaiheessa perehdytämme asiakkaan älykkään automaation mahdollisuuksiin. Kartoitamme automatisoinnin kohteet asiakkaan tilauksen mukaisesti toiminnon, prosessin tai tehtävän näkökulmasta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esiselvityksen sisällön laajuus suunnitellaan asiakaskohtaisesti.

Käyttöönotto-vaiheessa laadimme valituille automatisoinnin kohteille soveltuvuusanalyysin ja määrittelemme yhteistyössä asiakkaan kanssa nykytilan ja tavoitetilan kuvauksen.

Toteutamme asiakaskohtaisen toteutuksen, joka testataan, pilotoidaan ja otetaan tuotantokäyttöön yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Ylläpito- ja tukipalvelu -vaiheessa järjestämme tuotantoon siirretyille automatisoinneille valvonnan ja seurannan. Huolehdimme teknisen ympäristön hallinnasta ja ylläpidosta. Viestimme asiakkaalle mahdollisista häiriöistä ja niiden selvityksestä. Pidämme asiakkaan ajan tasalla asiakaskohtaisten
automatisointien tuotannon tilanteesta.

”Ensimmäisten asiakkaiden kokemukset ovat olleet hyviä. Automatisointi on tuottanut selkeitä hyötyjä asiakkaiden tehtävien tehokkuuteen ja laatuun. Jatkossa pyrimme hyödyntämään myös uusia teknologioita ohjelmistorobotiikan ohessa, kuten tekoälyä,” kertoo kehityspäällikkö Eija Hartikainen.

Lue lisää Älykkään automaation palveluista.

Lisätietoja: tuotepäällikkö Markku Naumanen markku.naumanen(at)palkeet.fi