Siirry sisältöön

Analyytikko auttaa tiedon jalostamisessa johtamisen tueksi

22.05.2018

”Meillä mielenkiinto kohdistui työajan kohdennuksiin: kuinka paljon jää kohdentamatta ja miten kohdennus toimii”, kertoo Harry Anttila Rikosseuraamuslaitoksesta. ”Lähestymistavassa huomattiin paljon potentiaalia. Sitä kannattaa kehittää eteenpäin yhdessä tutkittavan organisaation kanssa.”

 

Analyytikkopalvelu tarjoaa Palkeiden asiantuntijoiden osaamisen asiakkaan käyttöön.

 

”Palkeiden analyytikot ovat analytiikan osaajia, jotka käyttävät tilastollisia menetelmiä ja ennakoivaa mallinnusta asiakkaiden haasteiden ratkaisemiseen. Lähtökohtaisesti analyyseissä hyödynnetään talous- ja henkilöstöhallinnon dataa, jota tarvittaessa rikastetaan asiakkaan datalla. Lopputuloksena on analyysi, jota asiakas voi hyödyntää oman organisaationsa johtamisessa”, palvelusta vastaava prosessipäällikkö Heikki Asikainen kuvaa.

 

Ennakointia eläkepoistumaan ja palvelujen kysyntään

 

Yhteensä palvelua oli kehittämässä noin kymmenen virastoa. Pilotoitavat tapaukset valittiin niin, että tulokset ja menetelmät olisivat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä myös muissa virastoissa.

 

Esimerkiksi Poliisihallitus halusi työvälineen eläkepoistuman ja muun poistuman ennakointiin ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi puolestaan ennakoida tuotteidensa kysyntää eri palvelukanavissa. Pilottien aikana kerättiin kokemuksia ja palautetta itse analyyseistä ja yhteistyötavoista.

 

”Työskentelytapa oli toimiva ja tulosten läpikäyntiin omassa organisaatiossa on hyvä varata aikaa”, kertoo ylitarkastaja Kirsi Reponen Poliisihallituksen kokemuksista. ”Tuloksiin voisi olla hyvä palata jonkin ajan kuluttua myös yhdessä uudelleen, jolloin analyytikot voisivat vastata heränneisiin kysymyksiin.”

 

”Tuloksissa ei sinänsä ollut mitään uutta tai yllättävää. Pilotti kuitenkin vahvisti meidän näkemyksiämme rekisteröintituotteiden ennustamisen haasteista ja niihin vaikuttavista asioista”, kertoo asiantuntija Erno Aholammi Trafista.

 

Visuaalisuus tukee tulosten hyödyntämistä

 

Piloteissa todettiin myös, että tulosten selkeä visuaalinen esittäminen on erittäin tärkeää. ”Oleellinen asia on hyvä tuoda esiin niin, että se on ymmärrettävä ja käyttökelpoinen”, Harry Anttila korostaa.

 

”Voin suositella vastaavanlaista budjetoinnin ja hinnoittelun tueksi tehtävää pilottia muuallekin julkishallintoon, kunhan volyymit ovat tarpeeksi suuret ja historiatietoja on saatavilla tarpeeksi pitkältä ajanjaksolta mallinnuksen tueksi”, Erno Aholammi summaa.

 

Palkeiden tuottamaan analysointipalveluun on tulossa kaikkiaan neljä moduulia: analyytikkopalvelujen lisäksi itsepalveluanalytiikka, vakioanalyysit ja datarajapinnat.

 

Tutustu analysointipalveluumme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde mukaan myös Tietokiriin!

Palkeet on mukana myös julkishallinnon yhteisessä #Tietokirissä. #Tietokirin tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tutustu ja tule mukaan!