Siirry sisältöön

Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella -valmennusohjelma lisäsi luottamusta omaan asiantuntijuuteen

13.09.2021

Toteutimme yhdessä HAUS Kehittämiskeskuksen kanssa valmennusohjelman, johon valittiin 40 innokasta, omaa asiantuntijuuden kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä eri työrooleista. Haimme ja saimme Valtiokonttorin työelämäpalveluilta Kaiku-kehittämisrahaa, joka mahdollisti meille laajan valmennuksen toteuttamisen. Kehittämisrahan avulla saimme kokeilla ihan uutta tapaa eli pienryhmävalmennusta kehittämään ja vahvistamaan Palkeissa toimivan henkilöstön asiantuntijuutta.

Valmennukseen sisältyivät:

  • henkilökohtaiset kehittymiskartoitukset
  • yhteiset teemapäivät, joiden aiheina olivat asiantuntijaksi kehittyminen ja hyvinvointi sekä vaikuttava viestintä
  • Mikael Mantilan luentosarja, jonka teemana oli itsensä johtaminen
  • Filosofian Akatemian luentosarja teemoista yhteisöllisyys hajautetussa tiimissä, tunnetaidot ja resilienssi, sisäinen motivaatio ja kehittyminen sekä oman työn johtaminen
  • pienryhmävalmennukset valmentaja Eveliina Salosen johdolla.

Teimme valmennukseen osallistuneille alku- ja loppukyselyn, jotta pystyimme seuraamaan heidän kehittymistään asiantuntijana kolmella eri osa-alueella:

  • toiminta Palkeiden strategian mukaisesti tuomalla arvoa yhteistyöhön
  • itsensä johtaminen
  • asiantuntijana toimiminen ja hyvinvointi.

Kyselyn tulosten perusteella valmennusohjelma kehitti erityisesti tiimityöskentelyä ja verkostoitumista Palkeiden sisällä, työn tulosten laatua ja kokemusta siitä, että he edustavat toiminnallaan modernia ja arvostettua asiantuntijaorganisaatiota. Osallistujat kertoivat osaavansa nyt irtautua paremmin työstä vapaa-ajallaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa. Valmennusohjelma on tuottanut osallistujille oivalluksia itsestään ja muiden toiminnasta, ammatillisen itsetunnon kehittymistä sekä rohkeutta kokeilla ja osallistua. Myös luottamus omaan asiantuntijuuteen on kasvanut.

Itsensä haastamista, reflektointia ja omaa aktiivista asennetta osallistujat aikovat ylläpitää tulevaisuudessakin. Valmennusohjelman päätöstilaisuudessa yhdessä totesimme, että virheitä ei tarvitse pelätä. Mikään ei muutu, jos ei rohkeasti tartuta asioihin, kokeilla ja opita.

Lue myös HR-kehityspäällikkö Pia Jaakkolan blogi: Asiantuntijuus arjessa.