Siirry sisältöön

Asiakasneuvottelukunnan kautta konkreettista palautetta hallinnonaloilta

30.08.2017

"Palautetta on aidosti kuunneltu ja siihen on reagoitu niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Asiakasneuvottelukunnan jäsenenä on myös saanut tietoa Palkeiden suunnittelemista muutoksista. Muutoksiin on ollut helpompi   varautua, kun niistä on voinut keskustella kasvotusten eivätkä asiat ole olleet pelkkien uutiskirjeiden ja tiedotteiden varassa."

"Asiakkaan edustajan toimiminen asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajana korostaa asiakasnäkökulman merkitystä yhteistyön ja Palkeiden toiminnan kehittämisessä. Toki yhteistyö ja kehittäminen ovat olleet sujuvaa myös aiemmassa mallissa, jossa puheenjohtajana toimi Palkeiden toimitusjohtaja", kertoo Mörsky.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenille on nyt esitelty Palkeiden uusi asiakasyhteistyömalli. Mörskyn mielestä uudistettu malli ottaa hyvin huomioon asiakaskohtaiset tarpeet: "Uudistus on erittäin tervetullut, koska virastojen ja ministeriöiden tarpeet eroavat toisistaan joiltakin osin. Muun muassa yhteyshenkilöpäivät ja kuukausittaiset palveluinfot ovat kaikille yhteisten asioiden läpikäymiseen hyvin soveltuvia. Niissä myös kuulee, miten muissa virastoissa ja ministeriöissä asioita on ratkaistu tai hoidetaan. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että päivittäinen yhteydenpito palvelutuotannon kanssa on helppoa ja että vasteajat eivät veny."

Asiakasneuvottelukunnan roolina on tuoda esille kokemuksia siitä, miten uusi malli toimii. "Toivottavasti asiakasneuvottelukunta saa jatkossakin olla mukana kehittämässä asiakaspalvelumallia tarpeen mukaan", lisää Tiina Mörsky.