Siirry sisältöön

Asiakasneuvottelukunnassa kirkastuu kokonaisuus

27.08.2018

Puolitoista vuotta jäsenenä on syventänyt Lumijärven näkemystä Palkeiden toiminnasta ja palvelumahdollisuuksista:

”Työskentely asiakasneuvottelukunnassa on oikeasti mielenkiintoista. Jaan tietoa meillä Trafissa sekä hallinnonalan HR-verkostossa. Minusta on tullut vähän kuin Palkeiden puolestapuhuja”, hän naurahtaa.

”Asiakasneuvottelukunta tuo toki asiakasnäkökulmaa ja kommentoimme palvelujen ja järjestelmien kehittämistä. Mutta ensisijainen ohjaus kehittämisen suunnasta tulee muualta – ja hyvä niin.”

Myös henkilökierto valtion työmarkkinalaitoksessa VM:ssä on antanut Lumijärvelle perusasiakasvirastoa laajempaa näkökulmaa: ”Palkeiden asiakaskunta on laaja ja moninainen, samoin hoidettavien ja kehitettävien asioiden määrä. Joskus valtiokonsernin näkökulmasta keskustelu on harmillista. Kaikkia toiveita ei voi edistää yhtä aikaa ja samalla painoarvolla.”

Tapaamiset ja yhdessä työskentely kannattavat

Petri Lumijärvi kannattaa yhdessä tekemistä eri muodoissaan: ”Olen tavoitellut sitä, että meidän ja Palkeiden tekijöistä muodostuisi toisensa tunteva tiimi. Siksi järjestämme vuosittain kokouksia ja tapaamisia kasvokkain.”

”Asiakasneuvottelukunnan kokousten yhteydessä olen puolestaan päässyt keskustelemaan hallinnonalamme suuresta organisaatiomuutoksesta juuri oikeiden Palkeiden henkilöiden kanssa. Näin asiat ovat selkiytyneet puolin ja toisin.”

Myös hallinnonalojen ajankohtaiskatsaukset kokouksissa voivat toimia virastoille sysäyksenä tutustua innovaatioihin tarkemmin vaikkapa kahdenvälisesti. Yhden hyvän käytännön Lumijärvi jakaa omasta organisaatiostaan: ”Kun Kieku aikoinaan otettiin käyttöön, kaikki HR-asiantuntijat työskentelivät muutaman kuukauden yhdessä neuvotteluhuoneessa ja vuorotellen seurasivat, miten kollegat tekivät töitä Kiekulla. Näin uusi toimintamalli tuli kerralla hyvin tutuksi.”

Henkilökohtaista kontaktia Lumijärvi toivoo lisää myös palvelutuotantoon: On rationaalista, että kaikille virastoille tarjotaan samaa palvelua. Mutta palvelun kasvollisuutta lisäisi se, että pohdintaa ja selvittelyä vaativat asiat voisi hoitaa nimetyn, tutun kontaktihenkilön kanssa myös HR-puolella.

 

 

 

 

 

  Osastopäällikkö Petri Lumijärvi
  Kuva: Viivi Myllylä, Trafi