Siirry sisältöön

Asiakasneuvottelukunta mukana toiminnassa

17.05.2017

Asiakasneuvottelukunnan kautta saadaan asiakasnäkökulmaa olemassa olevien palvelujen, toimintamallien ja järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien palvelujen ideointiin ja kehittämiseen. Uusi asiakasneuvottelukunta on pitänyt keväällä vasta yhden kokouksen, ja siellä keskusteltiin asiakasneuvottelukunnan osittain muuttuneesta roolista, kertoo puheenjohtaja Risto Hakoila ulkoministeriöstä.

"Asiakasneuvottelukunnan tavoitteet ovat periaatteessa samat kuin ennenkin. Se on tärkeä asiakasnäkökulman yhteyskanava, jonka avulla voidaan kerätä tietoa asiakasvirastojen muutoksista, odotuksista sekä mahdollisista kehittämiskohteista. Nimenomaan tämän kehittämisnäkökulman toivottiin aloituskokouksessakin korostuvan työssä."

Palkeiden uudet vastuut tuovat kuitenkin työskentelyyn muutoksia.

"Palkeille on siirtynyt keskeisen välineen, Kiekun, omistajuus ja kehittäminen, ja lisäksi talousarviolain muutoksella Palkeille siirtyy lisää taloushallinnon ja palkkahallinnon vastuita. Tällöin asiakasneuvottelukunnalla on aiempaa selkeämpi rooli niissä kehittämisissä ja palveluiden asiakastarpeiden käsittelyissä", hän linjaa.

"Asiakasneuvottelukunta haluaa ottaa kantaa sekä Palkeiden olemassa oleviin palveluihin että siihen, millaisia palveluita se voisi tarjota jatkossakin. Lisäksi halutaan kuulla ja ottaa tarvittaessa kantaa palveluiden laadun ja tuottavuuden kysymyksiin."

Asiakasneuvottelukunnan avulla voidaan edistää talous- ja henkilöstöhallinnon muutosten toimeenpanoa ministeriöissä ja virastoissa sekä arvioida muutosten toimeenpanoa.

"Asiakasneuvottelukunta toivoo Palkeiden yhdessä Valtiokonttorin kanssa selkiyttävän talous- ja henkilöstöhallinnon ohjausta ja toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen osallistuvien eri foorumeiden, ryhmien ja neuvottelukuntien rooleja ja niistä saatavan informaation sisältöjä asiakkaille annettavan selkeän kokonaiskuvan parantamiseksi", toteaa puheenjohtaja Risto Hakoila (kuvassa).

Asiakasneuvottelukunnasta voit lukea lisää täältä (kohdasta asiakasneuvottelukunta)