Siirry sisältöön

Data-analytiikasta avaimia johtamiseen

14.11.2019

Data-analytiikka on tuonut tukea johtamiseen ja työnteon tehostamiseen asiakkaidemme kirjavien pulmien kohdalla. Data-analytiikalla voidaan tilanteiden kehittymistä paitsi seurata, myös selittää, ennustaa ja optimoida. Analytiikan keinoin voidaan nostaa tietomassasta esiin poikkeamia sekä löytää ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita. 

Henkilöstöresurssien kohdalla olemme kehittäneet mallin, jossa resurssien pidempiaikainen ennakointi on mahdollista. Nykyhenkilöstön poistuman analyysilla päästään käsiksi siihen, kuinka pitkään työsuhdetta venytetään eläkeiän jälkeen. Lisäksi on tärkeää huomioida, kuinka tiheään työtehtäviä vaihdetaan organisaation sisällä ja milloin työpaikkaa vaihdetaan. Data-analytiikan avulla saadaan vastauksia siihen, mitkä henkilöstön ominaispiirteistä ovat poistumaan ajavia tekijöitä.

Tietoa hyödyntämällä ratkaisuja muuttuviin tilanteisiin

Tietoa hyödyntämällä voidaan tuoda ratkaisuja moniin muihinkin tilanteisiin. Tietoa analysoimalla saadaan arvokasta näkemystä tulevasta, jolloin työpanos voidaan kohdentaa tehokkaasti. Analytiikan avulla saadaan myös karsittua turhia töitä, jolloin aikaa vapautuu henkilöstön ydintoimintaan.

Kartoitamme asiakkaan kanssa yhdessä nykyhetken tai tulevaisuuden haasteita, joihin voidaan tietoa hyödyntämällä tuottaa ratkaisuja. Kun yhdistetään Palkeiden analytiikkaosaaminen ja asiakkaan substanssiosaaminen, saadaan vahva tuki asiakkaan päätöksentekoon ja tavoitteiden saavuttamiseen. Analyysien rakentamisessa otetaan huomioon niiden helppo päivittäminen sekä laajennusmahdollisuudet koko asiakaskunnan hyödyksi.

Keskustelemme mielellään tarkemmin, kuinka osaamisestamme olisi hyötyä teidän menestyksen tueksi! Palkeiden analysointipalveluihin saatte yhteyden oman asiakkuuspäällikkönne kautta, jättämällä palvelupyynnön Pointtiin tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse: analysointipalvelut@palkeet.fi