Siirry sisältöön

Digiturva luo luottamusta ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden

23.05.2019

Taloushallinnon yhteyshenkilöpäivillä oli tarjolla ajankohtaista asiaa digiturvasta, kun VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta kertoi missä digiturvan suhteen nyt mennään ja keinoista, joilla jokainen voi edistää sekä omaa että yhteisön tietoturvaa.

Uusia teknologioita ja riskien hallintaa

Elämä on riskien hallintaa mutta riskit tuovat myös mahdollisuuksia , sanoo Rousku. Esimerkiksi sosiaalisen median käytön voi ajatella olevan tietoturvariski, mutta kun huomioi tietoturvan, hyöty yleensä ylittää riskit. Vanha ohje, että samaa salasanaa ei kannata käyttää useissa eri palveluissa tuntuu viisaalta, kun Rousku esitteli joitakin viime aikoina tehtyjä tietomurtotapauksia.

Digitalisaatio on merkittävin murros yhteiskunnassa pitkään aikaan. Rouskun neljä teesiä digitalisaation lähitulevaisuudesta ovatkin:

  • Kaikki, mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan
  • Kaikki, mikä voidaan automatisoida ja robotisoida, tehdään
  • Tekoälyä (AI) tullaan hyödyntämään kaikessa, mihin se sopii
  • Kaikki, mihin tulee sähkö, tullaan liittämään internetiin

Mitä enemmän uutta teknologiaa otetaan käyttöön, myös mahdollisuus erilaiselle rikolliselle toiminnalle kasvaa. ”Mahdollisuudet ylittävät kuitenkin uhkakuvat, eli syytä epätoivoon ei ole”, Rousku lohduttaa. Meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa digiturvaan ja sen toteutumiseen. Turhia riskejä ei kannata ottaa, eli kannattaa miettiä kenelle luovuttaa omia tietoja, mitä tietoja käsittelee ja millä välineillä.

Julkisen hallinnon digiturvaa kehitetään

Rouskun mukaan erilaisten tieto- ja kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvät poikkeamat ovat alkaneet nousta viime aikoina. Julkisen hallinnon toimijoiden tehtävänä on ylläpitää ja varmistaa kansalaisten ja muiden sidosryhmien luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Suomi asettuu kymmenen parhaan joukkoon Viron ylläpitämässä NCSI (National Cyber Security Index) -indeksissä. NCSI-indeksi kertoo valtion kyvykkyydestä suojautua ja kehittää turvallisuutta esimerkiksi lainsäädännöllä ja viranomaistoiminnalla. Tietoturvan kansallista mittausta varten Väestörekisterikeskus on nyt toteuttanut ensimmäisen Digiturvakyselyn julkishallinnon organisaatioille.

Väestörekisterikeskus käynnisti alkuvuodesta 2019 JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan. JUDO tarjoaa vuosina 2019-2021 muun muassa työpajoja, TAISTO-harjoituksia, VAHTI-ohjeiston sekä digitaalisen työelämän oppimisympäristön.

Aiheesta lisää:

JUDO-hanke:
https://vrk.fi/judo

Pilkahduksia tulevaisuuteen – Miten varmistetaan, että voimme luottaa digitaalisiin palveluihin? Katso Kimmon video digitaalisten palveluiden turvallisuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=DKN06wUPcvM

11 kohdan digiturvan koulutusvideo – sisältää mm. ohjeen sähköpostin katumusviiveen toteuttamiseksi:
https://www.youtube.com/watch?v=suSMqdAfBh8&list=PLl-Miv8NOLJn8eyAd10-zBx4T68jwBpZB&t=0s&index=6&app=desktop

Arjen tietosuojaa –koulutusvideo - Tietosuojaa meille kaikille:
https:/ /vimeo.com/222342825