Siirry sisältöön

HR-lisäpalvelujen käyttö laajenee Luonnonvarakeskuksessa

09.10.2019

”Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelun käyttöönotto on jatkumo viime vuoden vaihteessa aloitettuun palkansaajan neuvontapalvelun käyttöön”, kertoo henkilöstöhallinnon erityisasiantuntija Teemu Räsänen Luonnonvarakeskuksesta.
Vuodesta 2018 lähtien kahdeksanhenkinen HR-asiantuntijatiimi on eläköitymisten myötä pienentynyt viiteen. Palkeiden tarjoamien HR-lisäpalvelujen käyttö on sopinut tähän kohtaan hyvin. Luonnonvarakeskuksessa on oltu oikein tyytyväisiä virkamiehen neuvontapalveluun ja odotukset Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelusta ovat myös korkealla.
”Näkyvin osuus esimiesten suuntaan ovat varmaankin erilaiset muistutusraportit esimerkiksi määräaikaisten sopimusten päättymisestä, liukumasaldoista ja pitämättömistä lomista”, jatkaa Teemu. Palvelua käyttämällä esimiesten aikaa vapautuu muuhun esimiestyöhön. ”Lokakuussa esimerkiksi saamme ensimmäiset raportit vuoden loppuun mennessä vanhenevista lomista”, hän jatkaa. Lisäksi Palkeilla on iso rooli palvelussuhdeasioissa, kun esimerkiksi palvelussuhdeasioiden tallennus Kiekuun hoidetaan Palkeissa.

Hyvä valmistautuminen on lisäpalvelujen käyttöönotossa tärkeintä
Kesän ja alkusyksyn aikana Teemu on saanut yhteydenottoja muilta virastoilta, jotka ovat halunneet kuulla kokemuksia HR-lisäpalveluista. Nämä tapaamiset ovat olleet erittäin hyödyllisiä puolin ja toisin. ”On mielenkiintoista kuulla, miten asiat on muissa virastoissa hoidettu. Samalla olen voinut jakaa vinkkejä siitä, mitä HR-lisäpalveluiden käyttöönotossa kannattaa huomioida”, Teemu kertoo. ”Hyvä valmistautuminen on lisäpalvelujen käyttöönotossa tärkeintä. Jos vain yhtenä päivänä päätetään ottaa palvelu käyttöön ilman huolellista valmistautumista ja toimintatapojen miettimistä uudelleen, siitä ei varmastikaan saada kaikkia hyötyjä irti. Palkeet tarjoaa palvelun sisällön, mutta viraston pitää miettiä tietysti sisäinen töiden organisointi”, Teemu jatkaa.
Toimintatapojen tarkastelun yhteydessä Luonnonvarakeskuksen HR-asiantuntijoiden työnkuvaa uudistettiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Näin palvelun käytön myötä vapautuva työaika saatiin parhaiten hyötykäyttöön.

Palkeiden HR-palvelut laajenivat 1.10. alkaen
Palkansaajan neuvontapalvelun lisäksi Palkeiden laajennetut HR-palvelut ovat kasvaneet Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelulla, joka tuli palveluvalikoimaan 1.10.2019.
”Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja ohjeistusta sekä asiakaspalvelua asiakkaiden esimiehille ja HR-asiantuntijoille. Palvelun käytön myötä organisaation esimiesten ja HR-asiantuntijoiden työaikaa vapautuu asiantuntijatehtäviin esimerkiksi neuvontatehtävistä”, kertoo henkilöstöpalvelujen palvelukoordinaattori Laura Pöllänen Palkeista. Palvelusta saa neuvontaa Kieku-portaalissa tehtävien toimenpiteisiin, kuten Ajanhallinnan, Catsin ja eKiekun tekniseen käyttöön.
Neuvontaan liittyviä asioita ovat esimerkiksi palkanmaksuun liittyvien asioiden neuvonta sekä palvelussuhteen aloituksiin, muutoksiin ja päättymisiin liittyvä neuvonta. Palkeet toimittaa myös asiakkaalle raportteja muistutuksena lähestyvistä tehtävistä, kuten työajankohdentamisen puutteista, ylityörajojen täyttymisestä sekä määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisestä. Palvelu myötä asiakas saa käyttöönsä oman puhelinnumeron, jonka kautta omat asiantuntijat tavoittaa. Käytössä on myös chat-palvelu.

HRM-kokonaispalvelu saatavilla ensi vuonna
Lokakuun alussa Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelun ottivat käyttöön Maahanmuuttovirasto ja Vankiterveydenhuolto. HR-lisäpalveluita tuotetaan näiden lisäksi ulkoministeriölle. Syksyn aikana laajempaa HRM-kokonaispalvelua pilotoivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Rahoitusvakausvirasto sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland.
”HRM-kokonaispalveluun kuuluu asiakaskohtaisesti räätälöity toimintamalli, jossa asiakasviraston HR-asiantuntijan tehtävät tehdään Palkeissa”, kertoo Laura. Palvelu tulee laajemmin saataville ensi vuoden puolella.