Siirry sisältöön

Ideat lentoon asiakasfoorumissa

21.03.2017

Asiakasfoorumiin kutsuttiin parikymmentä asiakkaiden edustajaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Mukana tilaisuudessa oli edustajia eri kokoisista virastoista ja samoin kuin vanhoista ja uusista Kieku-käyttäjistä. Tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden palveluihin ja yhteisiin järjestelmiin liittyviä koulutus- ja tukitarpeita sekä ideoida näille erilaisia toteuttamistapoja. Päivän ryhmätöiden aiheita olivat yhteistyössä tekeminen, koulutustarpeet ja osaamisen tukemisen tavat sekä viestintäkanavat. 

Ryhmätöiden tuloksena saatiin runsaasti hyviä ehdotuksia erilaisista yhteistyömuodoista. Asiakkaat kokivat hyödyllisiksi selkeät ja ajantasaiset ohjeet sekä helposti saatavilla olevat videotallenteet. Koulutusmuodot, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, kuten nauhoitetut koulutukset ja videot saivat kannatusta perinteisten koulutusten lisäksi. Yhteistyötä palveluiden ja toimintatapojen kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa pidettiin tärkeänä. Näin toimintatavoista saadaan muodostettua yhteinen näkemys ja jokainen tietää oman roolinsa ja voidaan jakaa hyviä käytäntöjä. Tähän sopisi hyvin muun muassa työelämään tutustuminen -päivät (TET) ja erilaiset työpajat. Työpajoissa olisi mahdollista saattaa yhteen esimerkiksi saman alan asiakkaita tai keskittyä tiettyyn aihealueeseen. 

Asiakasfoorumi koettiin puolin ja toisin tarpeelliseksi ja päivän avainsanoja olivat yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistuki. Työskentely projektissa jatkuu Käytön tuki ja ohjaus -palveluun liittyvän kokonaisuuden rakentamisella. Palvelukokonaisuutta esitellään tarkemmin huhti- ja toukokuussa järjestettävillä talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivillä.