Siirry sisältöön

Johdon raportointipalvelun kehittäminen alkaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa

25.01.2021

Tiedolla johtaminen vaatii analysoitua tietoa ja dataa osaksi päätöksentekoprosessia. Tietoa tarvitaan johdon päätöksenteon tueksi, tavoitteiden asettamiseksi ja toteutuneen toiminnan arvioimiseksi. Tiedolla johtamisen tarve on tunnistettu laajasti niin Palkeissa kuin asiakasvirastoissakin, ja siksi haluamme Palkeissa lähteä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin johdon raportoinnin kehittämiseksi. Palvelun kehittämistä teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Asiakkaiden tarpeet kehittämisen keskiössä

Järjestämme helmi-maaliskuun aikana kolme asiakastyöpajaa, joissa määrittelemme yhdessä palvelun sisältöä, käytettävyyttä, visuaalisuutta ja segmentointia. Projektipäällikkö Tarja Heikkilän mukaan työpajojen tuotoksena palvelun sisältö on kuvattu ja tiedämme, miltä osin palvelu on vakioitu ja miltä osin räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työpajojen tuotoksena syntyy myös käyttäjäryhmäkartta ja palvelupolku.

”Teemme palvelua asiakkaitamme varten ja työpajojen tavoitteena on saada asiakkaiden tarpeet vahvasti kehittämisen keskiöön”, kertoo Tarja. 

Mitä hyötyjä johdon raportointipalvelulla tavoitellaan?

Palkeiden raportointipalvelu tulee tarjoamaan asiakasvirastoille raportointiratkaisun, jossa viraston johtamisessa tarvittava talous- ja henkilöstötieto kootaan yhteen selkeässä ja visuaalisessa muodossa. Tarpeen mukaan asiakas voi liittää palveluun mukaan myös oman toimintansa tietoja. Palvelun kautta asiakkaalla on aina ajantasainen näkymä johtamisessa tarvittavaan tietoon. Tarjoamme myös tukea tiedon ymmärtämiseksi analysoimalla tietoa ja tuottamalla ennusteita johtamisen tueksi.

Johdon raportointipalvelun on tarkoitus tulla osaksi Palkeiden palveluvalikoimaa loppukevään aikana. ”Omaan asiakkuuspäällikköön kannattaa olla jo tässä vaiheessa yhteydessä, jos johdon raportointipalvelun tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat”, kertoo Tarja.