Siirry sisältöön

Johdon raportointipalvelun kehittäminen etenee – työpajoista kohti pilotointia

12.04.2021

Järjestimme helmi-maaliskuussa kolme työpajaa, joissa määriteltiin muun muassa palvelun sisältöä, käytettävyyttä, visuaalisuutta ja segmentointia yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille!

Työpajojen antia

Työpajoissa korostui tarve yhdistää useiden tietolähteiden tietosisältöjä käytettävään muotoon sekä koota yhtenäisiä tietosisältöjä johdon raportille. Virastojen tietosisällöistä löytyi ylätasolla samankaltaisia piirteitä, mutta toiminnan erityispiirteet haastavat yhteisten kokonaisuuksien rakentamista. Selkeämpiä yhtenäistettäviä piirteitä löytyi henkilöstöhallinnon tietosisällöistä, kun taas taloushallinnossa puolella korostui toiminnan moninaisuus. 

Työpajojen tulosten perusteella johdon raportointipalvelun ratkaisun tulisi koostua yhtenäisistä peruskokonaisuuksista, joista virastot voivat viimeistellä toimintansa kannalta oleelliset nostot omiin raportteihinsa. Tärkeinä asiakastarpeina korostuivat tiedon ajantasaisuus, ennakointi ja työmäärän vähentäminen automatisoinnilla, jolloin aikaa voidaan kohdentaa sisällön analysointiin.

Palvelun kehityksen kannalta on lisäksi huomioitava, että palvelun käyttötavoissa on vaihtelua ja työpöytänäkymän lisäksi tarvitaan muitakin tapoja koostaa tietoja yhteen ja valmiutta tarjota myös valmiiksi käsiteltyjä tietosisältöjä. 

Pilotoinnilla kohti yhteisiä ratkaisuja 

Seuraava vaihe johdon raportointipalvelun kehittämisessä on palvelun pilotointi. Jatkokehityksen kannalta pilotointi on erityisen tärkeää, jotta palvelun tulevaa kehitystä pystytään suuntamaan selkeämmin kohti yhteisiä ratkaisuja.

Palvelun sisällön ja raporttinäkymän ensimmäinen versio valmistuu kuluvan kevään aikana. Ensimmäisessä vaiheessa palvelu kattaa tärkeimmät tiedot Kieku-järjestelmästä sekä ratkaisun viraston oman substanssitiedon liittämiseksi raportille. Lisäksi selvityksessä on toteutustapa tietosisällön rajapintatoimitukselle viraston omien raportointiratkaisujen tueksi. Palvelun kehittämisen seuraavassa vaiheessa teemme toteutussuunnitelman muiden Palkeiden järjestelmien (esimerkiksi Osaava, rekrytointi ja matkustus) liittämisestä palveluun. Lisäksi selvitämme, miten valtion yhteisten palvelutuottajien rekisterien (Tietokiri) tiedot voidaan liittää osaksi johdon raportointipalvelua.

Palvelua on tarkoitus pilotoida muutamien asiakasvirastojen kanssa loppukevään ja kesän aikana. Palkeiden kehitystiimi kartoittaa asiakkaiden kiinnostusta ja mahdollisuutta osallistua pilotointiin huhtikuun aikana.

Palvelun kehityspolun vaiheet 1 ja 2 on kuvattu tekstissä.