Siirry sisältöön

Keskeisten järjestelmien omistajuus siirtyi Palkeille

03.01.2017

Tämä tarkoittaa, että Palkeilla on vastuu tilaus- ja toimittajaketjusta, tuotannon ja pienkehityksen toimeenpanosta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Kieku-ratkaisu käytössä 62 000 virkamiehellä
Valtionhallinnon järjestelmistä merkittävin on Kieku, jonka käyttöönottovaihe päättyi vuoden 2016 lopussa. Kieku-ratkaisua käyttävät kaikki valtion kirjanpitoyksiköt Puolustusvoimia lukuun ottamatta, eli yhteensä noin 62 000 valtion palveluksessa olevaa virkamiestä. Kieku-ratkaisun tavoitteena on parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Asiakaspalvelu uudistetaan tavoitteena katkeamaton palveluprosessi ja tasainen laatu
Vuoden 2017 aikana Palkeiden painopisteenä on asiakaspalvelun parantaminen sekä toiminnan varmistaminen niin, että häiriöitä tuotannossa on nykyistä merkittävästi vähemmän. Näiden tavoitteiden varmistamiseksi tehtiin Palkeissa loppuvuodesta 2016 merkittävä organisaatiopäivitys.
 
Vuosina 2018-19 keskitytään saamaan tehot irti nykyisistä järjestelmistä sekä toiminnan uudistumiseen.
 
Parhaillaan on VM:n johdolla käynnissä Kiekun elinkaaren selvitystyö ja lähikuukausina täsmentyy Valtiokonttorin ja Palkeiden vastuunjako järjestelmien kehittämisessä. Tavoitteena on saavuttaa kumppanuuteen perustuva yhteistyö ja varmistaa asiakkaiden mahdollisuus keskittyä ydintoimintaansa.

Lisätietoja: ICT-johtaja Juha Koljonen, juha.koljonen@palkeet.fi, puh. 02955 62030