Siirry sisältöön

Kieku-järjestelmän julkaisuaikataulu uudistuu ensi vuonna

13.11.2019

Uudessa mallissa työskentely rytmittyy kvartaaleittain ja julkaisuaikataulu muuttuu hieman nykyisestä.
Uutena käyttöön otetaan kuukausijulkaisut, jotka mahdollistavat Kieku-järjestelmän nopeamman kehittämisen. Kuukausijulkaisut pyritään myös tekemään ilman järjestelmän käyttökatkoja. Tarpeen mukaan järjestetään info-tilaisuuksia asiakkaiden yhteyshenkilöille sekä tiedotetaan tehdyistä muutoksista.

Nykymallin mukaan tehdyt pääjulkaisut säilyvät ennallaan, vain niiden aikataulu tulee painottumaan kvartaalin loppupuolelle. Kvartaalijulkaisuista toimitetaan jatkossakin julkaisutiedote asiakkaille sekä pidetään tarpeen mukaan info-tilaisuuksia.

Viikoittaiset korjauspaketit säilyvät myös ennallaan. Niillä saadaan toteutettua Kiekuun pienet asiakkailta tulleet korjaus- ja muutospyynnöt. Viikoittaiset korjauspaketit eivät aiheuta käyttökatkoja järjestelmään, eikä niistä tehdä erillistä julkaisutiedotetta. Viikkojulkaisuiden yhteydessä tehdyistä korjauksista ja parannuksista kerrotaan esimerkiksi Pointti-palvelunhallintajärjestelmän kautta palvelupyynnön tekijälle tai tarvittaessa asiakastiedotteella.

Tulevan vuoden painopisteet Kiekun kehittämisessä
Vuonna 2020 Kiekun kehittäminen painottuu tekniikan osalta laitteiston sekä alustaversioiden ajan tasalle saamiseen sekä näihin liittyvän tuen varmistamiseen. Muilta osin jatketaan uusien toiminnallisuuksien, kuten Finvoice 3.0, Tahti ja käyttöoikeushallinnan automatisoinnin edistämistä.  Ensi vuoden kehityslistalla on myös aiemmilta vuosilta jääneitä kehitystöitä, kuten työaikakorvausten kohdentaminen lisäkohtaisesti, englanninkielisen palkkalaskelman uudistaminen ja lomakalenterin kehittäminen.