Siirry sisältöön

Kohti yhtenäisempää osaamisen hallintaa

01.02.2019

Tavoitteena on tarjota osaamisen hallinnan osa-alueella valtionhallinnon yhtenäinen toimintatapa, palvelu ja työväline. Osaavan myötä siirrymme kohti valmentavaa johtamista, jossa esimies ja työntekijä käyvät jatkuvaa dialogia tavoitteista, työssä onnistumisista, kehittymisestä sekä osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Osaava-palvelu ja -järjestelmä otetaan virastoissa käyttöön porrastetusti ja käyttöönotot on jaettu 1-, 2,- ja 3-ryhmiin. Ensimmäinen ryhmä, jossa mukana 23 virastoa ja niissä noin 20 000 henkilöä, ottaa Osaavan käyttöön 3/2019. Toisen ryhmän, jossa alustavasti ilmoittautuneita jo noin 20 virastoa, käyttöönottoprojekti alkaa elokuussa 2019. Kolmannessa ryhmässä mukaan tulevat sellaiset virastot, joille tarjottava ratkaisu edellyttää perusratkaisua korkeampia tietoturvavaatimuksia. Näiden virastojen käyttöönotto tarkentuu kevään 2019 aikana.

Verohallinnossa käyttöönottoon on valmistauduttu jo hyvissä ajoin

Ensimmäisessä ryhmässä Osaavan ottaa käyttöön mm. Verohallinto. ”Osaavan käyttöönottoa varten olemme Verolla tehneet todella paljon taustatyötä liittyen osaamisprofiileihin. Olemme määritelleet rakennetta ja tiedostaneet, mitä sisältöjä osaamisen arviointiin tarvitaan. Tätä työtä jatketaan strategisen henkilöstösuunnittelun kautta, kun kaikki tehtäväroolit ja rooliin liittyvät osaamiset on tarkoitus määritellä uudelleen kevään aikana", kertoo Verohallinnon käyttöönoton projektipäällikkönä toimiva Meri Laine.

Osaava käyttöön porrastetusti

Myös Palkeet on mukana käyttöönoton ensimmäisessä ryhmässä. Osaava on tarkoitus ottaa käyttöön porrastetusti. ”Pilotoimme ensin pienellä esimiesryhmällä maaliskuussa ennen varsinaista käyttöönottoa. Sen jälkeen kevään aikana esimiehet ja johtajat ottavat Osaavan ainakin osittain käyttöön mm. tavoitekeskusteluihin ja käyttävät sitä myös tavoitteiden seuraamiseen ja palautteen antamiseen. Keväällä tavoitteena on tehdä myös asiakaspalvelun ja käyttövaltuushallinnan osaamiskartoitus sekä syksyllä esimiesten 360-arviointia Osaavalla. Koko henkilöstölle Osaava otetaan käyttöön asteittain viimeistään ensi vuonna”, kertoo käyttöönotossa mukana oleva kehityspäällikkö Pia Jaakkola.

Osaavan myötä muutoksia toimintatapoihin

Osaavan käyttöönotto ei ole pelkästään järjestelmäprojekti. ”Osaavaan rakennetut tietyt ratkaisut voivat tuoda isojakin muutoksia olemassa oleviin prosesseihin. Näiden käytäntöjen uudistamiseen kannattaa varata aikaa ja ne kannattaa suunnitella hyvin, jotta kaikki tietävät, miten on jatkossa tarkoitus toimia, toteaa Meri. ”Näkisin, että Osaava tulee ainakin jollain tapaa muuttamaan toimintatapoja kehityskeskusteluihin ja palautteiden antamiseen liittyen”, jatkaa Pia.


Meri Laine (vas.) ja Pia Jaakkola testauspäivän tunnelmissa.

Osaavan ensimmäiset testaukset päästiin tekemään tammikuussa 2019. ”Visuaalisesti järjestelmä on kiva ja navigaatio on helppoa. Jotkut osat järjestelmässä ovat ihan näppäriä, mutta osa toiminnallisuuksista vaatii vielä pureskelemista, että miten itse toiminnallisuutta on tarkoitus hyödyntää omassa organisaatiossa ja miten saamme omat prosessit muokattua järjestelmän kanssa yhteen sopiviksi”, kertoo Meri ensikokemuksistaan. Samoilla linjoilla jatkaa myös Pia, ”vaikuttaa muutoin melko helppokäyttöiseltä, mutta kehitystavoitteiden asettaminen ja niiden käsittely edellyttää vielä ainakin minulta asiaan perehtymistä ja järjestelmän toimintalogiikan tuntemista. Osaava muistuttaa ulkonäöltään melko paljon eKiekua”.