Siirry sisältöön

Laajenevat palvelut, Handi-palvelu ja tiedolla johtaminen tämän vuoden kehittämisen painopisteinä

17.02.2021

Tänä vuonna kehittämisen painopisteinä Palkeissa ovat laajenevat palvelut, Handi-palvelu ja tiedolla johtamisen tuen kehittäminen.

Palkeet on yhteistyössä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa valmistellut valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen kehittämisen painopisteet vuosille 2021- 2026. Tiekartassa huomioidaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen strategiset linjaukset ja sen toimeenpano tapahtuu Palkeiden hyväksytyn kehityssalkun sekä Valtiokonttorin tai valtiovarainministeriön omistamien projektien kautta.

Tänä vuonna Palkeissa painopisteenä on laajenevat palvelut, Handi-palvelu, käyttäjäkokemuksen kehittäminen, automaation edistäminen sekä tiedolla johtamisen tuen kehittäminen.

Käyttäjäkokemuksen parantamisessa keskitytään palvelujen palvelupolkujen ja segmenttikohtaisten tarpeiden määrittelyyn. Alkuvuodesta 2021 valmistunut Asiakaspalvelun tavoitetila vuodelle 2025 luo suunnan asiakaspalvelun kehittämiselle lähivuosina.

Järjestelmien jatkuva kehittäminen sisältää vuodelle 2021 määriteltyjen sovelluskehityksen kohteiden toteutukset ja järjestelmäpäivitykset. Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan sovellusten toiminta lainmukaisesti, niiden tietoturva sekä toteutetaan jatkuvan kehittämisen kohteita kehitysjonoista.

Digitalisaation toimeenpano jatkuu kuluvana vuonna automaation kehityskohteiden toteuttamisella ja tekoälykohteiden jatkokartoituksella. Tekoälyä hyödynnetään ostolaskujen tiliöinnissä ja palkkionsaajien palkkiolaskujen ja valtionhallinnon ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen käsittelyssä.
Tiekartan mukaisia laajoja kehityshankkeita ovat uuden rekrytointipalvelualustan toteutus ja vaiheittainen käyttöönotto, SAP/Hana Fico suunnittelu, valmistelevat tehtävät ja hankintavaihe, PVErp2.0 -hankkeeseen osallistuminen, Handi-hankeen viimeinen vaihe sekä pääsyn- ja valtuushallinnan uudistamisen suunnittelu.

Palvelukokonaisuuksien kehittämisen painopisteet

Henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisessä painottuvat Palkansaajan neuvontapalvelun siirtyminen osaksi peruspalvelua vuosien 2021 – 2022 aikana, HRM-lisäpalvelujen käyttöönottojen jatkaminen, selvitys Osaamisen hallintapalveluiden käyttöönotosta turvasektorille, valtion rekrytointikokonaisuuden uudistaminen ja keväällä 2021 valmistuvan valtion matkustusstrategian linjausten huomioiminen Palkeiden tuottamassa palvelussa.
Taloushallinnon palveluissa aloitetaan taloushallinnon kokonaispalvelun määrittely ja pilotointi sekä panostetaan Handi-palveluratkaisun käyttäjäkokemuksen ja toiminnallisuuksien vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.
Tietojohtamisen palveluissa ajankohtaista on Kiekun tietovarastoraportoinnin uudistaminen, Tahtin siirto osaksi Kieku-järjestelmää, johdon työpöydän kehittäminen, valtion henkilöstötutkimuksen (VMBaro) uusi palvelukonsepti ja kilpailuttaminen sekä osallistuminen Tietokiri-hankkeeseen, erityisesti tiedonsiirron rajapintojen näkökulmasta.

Kehittämisestä viestitään aktiivisesti

Viestimme kuluvan vuoden kehityskohteista aktiivisesti asiakkaillemme eri kanavissa. Kevään aikana järjestämme talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivät, joissa esitellään palvelujen ajankohtaisia asioita, kuten raportointipalvelun uudistamista, Handi-palvelun kehittämistä ja HR-lisäpalveluja.

Kehittämisestä viestitään myös uutiskirjeissä, tiedotteissa ja asiakkaiden yhteyshenkilöille suunnatuissa infoissa.

Toukokuussa järjestämme kaikille avoimen webinaari-sarjan, jonka aiheina ovat tietojohtaminen, talous- ja henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen kehittäminen valtiolla sekä käyttäjälähtöinen kehittäminen.

Lue lisää kehittämisestä Palkeissa