Siirry sisältöön

Laajennetut HR-palvelut tarjoavat sujuvuutta ja helppoutta asiakkaan arkeen

15.05.2019

Palkansaajan neuvontapalvelu on ollut Palkeiden palveluvalikoimassa viime syksystä lähtien. Tällä hetkellä palvelua käyttää noin 11 000 palkansaajaa. Tavoitteena on saada vuoden loppuun mennessä palvelun piiriin yli 20 000 palkansaajaa. Palvelu tarjoaa palkansaajalle asiantuntevaa tukea ja neuvontaa keskitetysti. ”Palkansaajan neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille viraston palkan- ja palkkionsaajille ja se sisältää palkansaajan omaan palvelussuhteeseen ja palkanmaksuun liittyvien asioiden perehdytystä, neuvontaa ja ohjeistusta. Neuvonta ja ohjeistus voi koskea esimerkiksi poissaoloja, vuosilomia, ajanhallintaa, palvelussuhteen päättymistä tai palkanlaskentaa. Tämän lisäpalvelun käyttöönotto on helppoa asiakkaalle. Palvelu perustuu siihen, että Palkeilla on kokonaisnäkymä palkansaajan tietoihin ja työuran elinkaaren eri vaiheisiin”, kertoo palvelusta vastaava palvelupäällikkö Marko Siitonen.  

Luonnonvarakeskuksella hyviä kokemuksia palkansaajan neuvontapalvelun käytöstä

Toukokuun alussa pidetyillä henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivillä kuultiin Luonnonvarakeskuksen kokemuksia palkansaajan neuvontapalvelun käyttöönotosta.  

Erityisasiantuntija Teemu Räsänen (kuvassa) kertoi, että palvelulle nähtiin selkeä tarve, kun näköpiirissä oli kahden henkilöstöasiantuntijan eläköityminen ja heidän tilalleen ei enää otettaisi ketään. Palvelun laatu ja saatavuus haluttiin muutoksista huolimatta pitää ennallaan, ja tähän kohtaan Palkeiden tarjoama palvelu tuntui sopivan hyvin.

Luonnonvarakeskuksessa työskentelee paljon esimerkiksi tutkijoita, joiden työ on hyvin liikkuvaa. Tämä asetti haasteita sekä tiedottamiseen että ohjeistamiseen. Oman lisänsä tähän toi myös suurehko määrä ulkomaalaisia työntekijöitä, joten ohjeistusta tarvitaan myös englanniksi.  

Käyttöönottoa valmisteltiin huolella ja palvelusta tiedotettiin henkilöstölle laajasti. Teemu totesikin, että viraston omalla ohjeistuksella on tärkeä rooli käyttöönoton onnistumisessa.  

Vanhasta poisoppiminen tärkeää asiakasorganisaatiossa

”Jotta palvelua hyödynnettäisiin täysimääräisesti ja resurssit jakautuisivat oikein, on tärkeää oppia pois vanhoista toimintatavoista. Tämä koskee sekä henkilöstöä että henkilöstöasiantuntijoita”, Teemu toteaa.

Teemu kertoi lisäksi, että aiemmin henkilöstöasiantuntijat hoitivat paljon asioita työntekijöiden puolesta ja nyt nämä piti ohjata toimimaan itse. Vuoden vaihteen verokorttirumba auttoi tässä, kun osa henkilöstöstä joutui sen vuoksi olemaan yhteydessä Palkeisiin. Tärkeää oli myös heti palvelun käyttöönotosta lähtien toimia niin, että ketään ei neuvota ”pöydän alta”, vaan ohjataan työntekijät ottamaan itse yhteyttä Palkeisiin.  Lisäksi palvelusta viestittiin henkilöstölle myös käyttöönoton jälkeen, jotta uudet toimintatavat pysyvät mielessä.

Henkilöstö tyytyväinen palveluun

Paljon toimistolta poissa olevalle henkilöstölle palkansaajan neuvontapalveluun kuuluva puhelinpalvelu on ensiarvoisen tärkeää. ”Kaiken kaikkiaan palkansaajan neuvontapalvelun käyttöönotto auttoi pitämään palvelun tason entisellään ja henkilöstön tyytyväisyys on pysynyt hyvänä”, Teemu totesi. Myös henkilöstöasiantuntijoiden työtaakka helpottui toivotulla tavalla.

Lisää palveluita Palkeiden HR-palveluiden palveluvalikoimaan  

Syksyllä 2019 palvelut laajenevat entisestään ja palveluvalikoimaan tulee saataville Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu. ”Palvelu tuottaa lisäarvoa ja tietoa esimiestyön tueksi sekä helpottaa hallinnollista työtä. Käytettävissäsi on asiantunteva, ajantasainen ja kustannustehokas palvelu organisaatiosi esimiesten ja HR-asiantuntijoiden tueksi, jolloin heidän työaikaa vapautuu muihin asiantuntijatehtäviin. Palvelu on saatavilla nopeasti ja nykyaikaisten palvelukanavien kautta (esim. chat-palvelu) virka-aikana vuoden jokaisena arkipäivänä”, kertoo Marko Siitonen pilotoinnissa olevasta palvelusta. Palvelua pilotoivat Luonnonvarakeskus, Ulkopoliittinen instituutti ja Palkeet. Palveluvalikoimaan tämä uusi lisäpalvelu tulee 1.10.2019.

”Lisäksi aloitamme Palkeissa yhden asiakkaan kanssa pilotoimaan HR-kokonaispalvelua 1.6.2019 alkaen. Palvelussa pilotoidaan asiakaskohtaisesti räätälöityä toimintamallia, jossa asiakasviraston HR-asiantuntijan tehtävät tehdään Palkeissa. Palvelun tuottamisen aloittamisesta on myös käynnissä neuvotteluja muutaman asiakkaan kanssa. Palvelu tulee laajemmin saataville ensi vuoden puolella”, toteaa Marko.

Jos haluat tarkempaa esittelyä uusista lisäpalveluista, olethan yhteydessä omaan asiakkuuspäällikkösi.