Siirry sisältöön

Maksuliikepalveluiden käyttöönoton valmistelu etenee

27.05.2020

”Danske Bankin ja Nordean palvelut ja toimintatavat eroavat joiltakin osin ja on tärkeää, että Palkeiden asiantuntijoille muodostuu oikea kuva molempien uusien pankkien palveluista ja toimintatavoista”, kertoo projektipäällikkö Minna Lukanniemi. ”Näin osataan tehdä tarvittavat muutokset Palkeiden hallinnoimiin järjestelmiin ja pystytään huomioimaan uusien pankkien käyttöönoton vaatimat muutokset Palkeiden tuottamissa maksuliikepalveluissa”, Minna lisää. Huoltovarmuuspankkina toimivan Osuuspankin kanssa käydään läpi uuden sopimuskauden vaatimia muutoksia, jotta huoltovarmuuspankin rooli on selkeä kuten myös palveluiden ja toimintatapojen sisältö.

Testauksesta varmuutta käyttöönottoon
Palkeiden hallinnoimiin järjestelmiin tehtäviä muutoksia on aikataulutettu järjestelmätoimittajien kanssa. Osa muutoksista toteutetaan kesän aikana ja osa jätetään tehtäväksi kesälomien jälkeen. Suurin työmäärä muutosten osalta tulee pankkitilien muutoksista. Nykyisin järjestelmissä olevan Osuuspankin tietojen tilalle tai lisäksi järjestelmiin viedään asiakkaiden Danske Bankin ja Nordean pankkitilitiedot.
Testaukset ovat tärkeä osa valmistautumista 1.12.2020 käyttöönottoa varten. Palkeiden järjestelmin testaukset pankkien kanssa on jo aloitettu ja tulokset ovat olleet hyviä.

Palkeet välittää pankkeihin myös joidenkin asiakkaiden substanssijärjestelmien aineistoja. Asiakkaille on tarvittaessa kerrottu käyttöönoton vaatimista muutoksista ja substanssiaineistojen testauksia varten tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa testausaikataulut. Ensimmäisten substanssiaineistojen testaukset on jo aloitettu.
”Testausten aikataulutus ja toteutus on sujunut hienosti yhteistyössä asiakkaiden kanssa”, kertoo Minna.

Uusien maksuliikepalveluiden käyttöönotto tuo tulleessa kahden päävälittäjäpankin mallin, joka vaikuttaa kaikkien kirjanpitoyksiköiden maksuliiketehtäviin. Maksuliiketehtävien muutoksista viestitään asiakkaille lähempänä käyttöönottoa.