Siirry sisältöön

Mentoroinnilla kohti osaamisen kehittämistä

02.07.2021

Mentorointia alettiin suunnitella vuoden 2020 alussa, kun nähtiin tarve kehittää palkeetlaisten asiantuntijuutta sekä henkilöstön oppimiseen liittyviä menetelmiä. Mentorointiohjelman tavoitteena on edistää osaamisen jakamista yhdessä kehittyen. 

Ensimmäinen mentorointipilotti Palkeilla käynnistyi syksyllä 2020 osana erityisasiantuntijoiden kehittymispolkua ja se päättyy loppusyksystä tänä vuonna. Elokuussa mentorien määrä kaksinkertaistuu, kun keväällä mentorointikoulutuksessa aloittaneet kuusi innokasta tulevaa mentoria saavat koulutuksensa päätökseen.

Mikä mentorointi?

Mentorointia voidaan kutsua ihmisläheiseksi ja tehokkaaksi osaamisen kehittymisen välineeksi. Se tukee nykypäivän työelämän vaatimuksia sekä antaa uusia ajatuksia ja näkökulmia työelämän eri tilanteissa. Mentoroinnin pääpainona on henkilökohtainen oivaltaminen ja oppiminen mentorointisuhteen aikana. 
Onnistuneen mentorointisuhteen takana on mentorin ja aktorin välinen yhteistyö. Mentori on kokenut henkilö, joka haluaa jakaa osaamistaan ja antaa tukea ohjattavansa ammatillisessa tai henkilökohtaisessa kehityksessä. Aktoriksi kutsutaan mentoroitavaa henkilöä, jolla on halua kehittyä ja jonkin verran kokemusta.

Mentorointi Palkeilla

Palkeilla mentoroinnin tavoitteena on vahvistaa asiantuntijana toimimista, yhdessä tekemistä ja kehittymistä, sekä oppimiskulttuurin rakentamista. Mentorointia voidaan hyödyntää monissa eri yhteyksissä osaamisen kehittämisen yhtenä työvälineenä, mikä tukee osaltaan Palkeiden arvoja - yhteistyötä ja ketteryyttä. ”Toivomme, että mentorointi olisi matalan kynnyksen tukemista ja sparraamista, rinnalla kulkemista”, kertoo mentoroinnista vastaava Pia Jaakkola, joka toimii Palkeilla HR-kehityspäällikön tehtävissä.

Palkeilla mentorointia toteutetaan tällä hetkellä pienryhmissä, joihin kuuluu kaksi mentoria ja kahdesta kolmeen aktoria. Tapaamisia järjestetään ryhmäkohtaisesti kerran kuussa tai kerran kahdessa kuussa. Mentoreilla itsellään on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten mentorointia toteutetaan Palkeilla. ”Haluamme, että meidän jo kokeneilla mentoreillamme sekä parhaillaan koulutuksessa olevilla tulevilla mentoreilla on vaikutusmahdollisuus siihen, miten mentorointia meillä Palkeilla toteutetaan”, Pia tiivistää.

Mentorointiohjelmasta mentoriksi

Heidi Nevalainen on yksi heistä, joka hakeutui mukaan mentorointiohjelmaan viime vuonna. Hän oli samaan aikaan tekemässä YAMK-tutkintoon liittyvää opinnäytetyötä mentoroinnista ja Osaava-järjestelmästä, joten osallistuminen mentoriohjelmaan oli luontainen valinta. ”Monta kärpästä yhdellä iskulla”, Heidi naurahtaa ja kertoo, miten ohjelmaan osallistumalla sai hankittua lisäymmärrystä mentoroinnista ja sen käyttöönotosta. Heidi työskentelee asiantuntijana konsernipalveluissa, osaamisen palveluissa.

Tämän vuoden mentorointiohjelmassa on mukana Emma Raunila, joka toimii Palkeiden henkilöstöpalveluissa palveluesimiehenä. ”Yli 10 vuoden aikana olen ollut mukana eri tehtävissä ja rooleissa Palkeilla, joten olen saanut monipuolista näkemystä ja kokemusta matkan varrelta. Minulla olisi annettavaa mentoroinnin suhteen myös muille palkeetlaisille”, kertoo Emma ajatuksistaan hakiessaan mukaan mentorointiohjelmaan. ”Koen, että kokemus ihmisten johtamisesta tukee mentorina toimimista”, Emma jatkaa. 

Oppimismentorivalmennus antoi Heidille hyviä ajatuksia ja vinkkejä, mutta ehkä enemmän kuitenkin vahvistusta mentorina toimimiseen. ”Siellä pääsi kuulemaan, miten muissakin virastoissa tätä on lähdetty tekemään”, Heidi kertoo. Mentorina toimiminen on ollut Heidille mieluista puuhaa ja hän kiittää aktoreita hyvästä yhteistyöstä. ”On ollut kiva mentoroida. Aktorit ryhmässämme ovat olleet hyvin vastaanottavaisia ja avoimia”, hän täsmentää. Tapaamisia oman ryhmän kanssa järjestetään tällä hetkellä kerran kuussa, jolloin aikaa on varattuna 1,5 tuntia. ”Tapaamisiin pitää valmistautua eli jonkin verran täytyy varata myös työaikaa siihen”, kertoo Heidi tapaamisista ja toteaa, että aikaa voisi varata vielä enemmänkin.

Myös Emma odottaa innolla mentorina toimimista ja toivoo, että mentorin ja aktorin välinen suhde tulee olemaan tiivis, luottamuksellinen ja avoin, jossa molemmat osapuolet kehittyvät prosessin aikana. ”Mentorointi on tietyllä tavalla oivalluttamista ja asioiden yhdessä pohtimista. Siinä voidaan hyödyntää omaa kokemusta ja näkemystä vapaasti ilman, että täytyisi olla ennalta valmiita vastauksia”, Emma tiivistää.

Osaava mentoroinnin tukena

Palkeilla on käytössä Osaava (Osaajat valtiolla), jota haluttiin hyödyntää mentoroinnissa. Osaava on järjestelmä, joka tukee tavoitteiden saavuttamisessa ja työssä kehittymisessä. 

”Tunnistimme viime vuoden alussa tarpeen olla mukana kehittämässä Osaavaa mentorointia tukevana järjestelmänä, joten koimme, että olisi luontevaa yhdistää nämä tavoitteet”, kertoo Pia. Palkeet käyttää Osaava-järjestelmän tarjoamia valmiuksia ohjattujen mentorointiohjelmien ylläpitämiseen ja toteuttamiseen. Osaavan rooli mentoroinnissa on toimia tukijärjestelmänä, jonne on mahdollista kirjata mentorointiohjelmaan liittyviä asioita.

Mentoroinnin tulevaisuus Palkeilla

Mentorointi Palkeilla on varsin uusi menetelmä ja se etsii vielä muotoaan. Mentoroinnin tulevaisuudennäkymät Palkeilla nähdään kuitenkin positiivisena asiana. 

Sekä Heidi että Emma ovat sitä mieltä, että mentorointia tulisi tulevaisuudessakin hyödyntää entistä enemmän Palkeilla. ”Voisi ajatella, että mentorointia tehdään koko ajan, mutta ei sillä nimellä. Uuden henkilön perehdyttäminenkin on omalla tavallaan mentorointia”, oivaltaa Heidi ja toteaa, että mentorointia tulisi jatkossakin tehdä vain aidosta tarpeesta. 

Kesäkuussa myös aktoreilta kysyttiin ajatuksia ja kokemuksia mm. mentorointiin liittyen osana heille suunnattua erityisasiantuntijan kehittymispolkua, ja vastauksista päätellen he ovat mieltäneet mentoroinnin hyväksi. Yhteiset tapaamiset ovat herättäneet mukavaa keskustelua, vertaistukea sekä uusia näkökulmia asiantuntijana toimimisessa.

”Toivon, että saamme mentoroinnista toimivan menetelmän osaamisen ja kehittymisen tueksi, erityisesti vahvistamaan yhteistyötämme ja yhdessä tekemistä. Se olisi myös luonteva tapa lisätä Palkeiden henkilöstön kokemusta asiantuntijana toimimiseen ja kehittymiseen”, Pia kertoo.