Siirry sisältöön

Osaavan avulla kohti valmentavaa johtamista

07.05.2019

Palkeet kehittää tulevina vuosina voimakkaasti HRD-palvelujaan. Yhtenä osa-alueena on osaamisen hallinnan palvelu, jonka tavoitteena on tarjota valtionhallinnolle yhtenäinen toimintatapa, palvelu ja työkalu. ”Tulevaisuuden johtamisessa ja HRD-prosesseissa korostuvat jatkuva keskustelu tavoitteista ja kehittymisestä, palautteen antaminen, työntekijäkokemus sekä joustavuus. Valvontaan ja käskyihin perustuvaa johtamista ei nähdä enää toimivaksi ja tehokkaaksi, vaan tilalle on tullut valmentava johtaminen, joka perustuu työntekijän tukemiseen ja sparraamiseen. Valmentavalla johtamisella pyritään vuorovaikutuksen lisäämiseen ja sitä kautta parempaan työn tavoitteiden toimeenpanoon ja saavuttamiseen”, kertoo Palkeiden palvelupäällikkö Mari Eerikäinen.

Valmentavaa johtamista tukemaan valtionhallintoon on hankittu virastojen käyttöön SAP-tietojärjestelmän osana osaamisen hallinnan työkalu, Osaava. ”Osaava-järjestelmä antaa hyvät puitteet uusien toimintatapojen käytäntöön viemiseen, mutta varsinainen muutostyö ja työntekijöiden mukaan saaminen tapahtuu arjessa keskustelemalla, kouluttamalla, esimerkkien avulla ja rohkeasti kokeilemalla. Ratkaisu ei siis ole teknologiassa vaan siinä, kuinka teknologiaa käytetään. Tämä johtaa siihen, kuinka paljon lisäarvoa ratkaisusta saadaan”, Mari jatkaa.

Lisää palveluja palveluvalikoimaan

Palkeiden henkilöstöpalvelujen palveluvalikoima laajenee tänä vuonna Osaava-palvelulla, joka antaa tuen palvelun ja järjestelmän eri toiminnallisuuksien käyttämiseen virastoissa. ”Osaava-palvelun ja -järjestelmän käyttäminen mahdollistaa ajantasaisen tiedon käyttämisen osaamisen johtamisen tukena, yhteisten tavoitteiden ja yksilön tavoitteiden yhteensovittamisen samaan aikaan kun niukkenevat resurssit vaativat osaamisen optimaalista hallintaa. Osaavan avulla avainosaajien ja -osaamisen tunnistaminen helpottuu. Ajantasainen tieto henkilöstön osaamisesta auttaa varmistamaan, että oikea osaaminen löytyy oikeasta paikasta, oikeaan aikaan. Osaava mahdollistaa yli organisaatiorajojen tehtävät osaajahaut ja tukee siten osaltaan osaamisen joustavaa hyödyntämistä ja valtion sisäistä liikkuvuutta. Osaava on osa Kieku-järjestelmää joten jatkossa voidaan entistä paremmin hyödyntää Kiekun potentiaalia ja Kiekussa jo olevaa tietosisältöä”, summaa Mari.

Toimintakulttuurin muutos valmentavampaan ja keskustelevampaan suuntaan

Valtioneuvoston kansliassa (VNK) Osaavan käyttö aloitetaan muutamien ryhmien toimesta kevään ja syksyn aikana. Mukana on n. 50 henkilöä ja ensimmäisessä aallossa mukana ovat VNK ja valtiovarainministeriö (VM). ”Tarkoituksena on ottaa Osaava käyttöön suunnitellusti, hallitusti ja oikea-aikaisesti. Mukaan on lähdetty kokeillen ja avoimin mielin. Kokemusten pohjalta luodaan hyväksi havaittuja toimintamalleja, joita viedään sitten eteenpäin muille ministeriöille, eli testataan pienemmällä porukalla ja sitten viedään laajemmin koko organisaation käyttöön. Hyvä käyttökokemus luo myönteisen suhtautumisen asiaan", kertoo VNK:n käyttöönoton projektipäällikkö, erityisasiantuntija Virpi Lappeteläinen.

”Kyseessä on ennen kaikkea toimintakulttuurin muutos yhä valmentavampaan ja keskustelevampaan suuntaan. Tavoitteena on, että Osaavan myötä päästään entistä avoimempaan, sparraavampaan ja dialogisempaan keskustelukulttuuriin ja toimintaan. Uuden toimintamallin myötä voimme tarkastella tavoitteiden ja osaamisen johtamisen kokonaisuutta uudella tavalla ja pohtia aidosti sitä, millaiset toimintatavat ovat juuri meille sopivia”, Virpi jatkaa.

”Osaavan myötä työntekijän oma aktiivisuus painottuu, tavoitteet ja niiden seuranta saadaan näkyvämmäksi ja toivottavasti saamme yhdessä luotua myös uutta palautekulttuuria. Osaavassa näen hyvänä puolena myös sen, että se mahdollistaa myös ryhmätasoisten tavoitteiden käsittelemisen. Lisäksi tiedolla johtaminen on yhä suuremmassa roolissa, joten Osaavan raportoinnin hyödyntäminen ja kehittäminen yhteistyössä Palkeiden kanssa on mielestäni tärkeää, mahdollisuuksia on paljon”, toteaa Virpi. ”Voin myös lämpimästi suositella eOppivassa olevaa Valmentava työote -koulutusta, se kertoo hyvin valtionhallinnon tason tahtotilaa", vinkkaa Virpi.

Kuvassa Mari Eerikäinen ja Virpi Lappeteläinen
Kuvassa Mari Eerikäinen (vas.) ja Virpi Lappeteläinen.