Siirry sisältöön

Osaavan myötä kohti uutta toimintakulttuuria

08.11.2019

Yhtenä osa-alueena Palkeiden HRD-palvelujen kehittämisessä on Osaava, jonka tavoitteena on tarjota valtionhallinnolle yhtenäinen toimintatapa, palvelu ja työkalu tavoitteiden asettamiseen ja toimenpanoon sekä osaamisen hallintaan ja kehittymissuunnitteluun. Osaavan myötä virastoissa siirrytään yhä enemmän valmentavan johtamisen suuntaan. Valmentavaa johtamista ja valmentavaa työotetta tukemaan hankittu Osaava (SAP SuccessFactors) otetaan virastoissa porrastetusti käyttöön vuosina 2019-2020.

Ensimmäiset 40 virastoa ja noin 14 000 käyttäjää ottivat Osaava-järjestelmän käyttöön keväällä 2019. Marraskuussa käyttäjämäärä kasvoi 24 virastolla ja noin 10 000 käyttäjällä. Ensi vuoden alusta saadaan käyttäjiksi noin 11 000 henkilöä ja 29 virastoa lisää. Yhteensä käyttäjiä on vuodenvaihteessa 2019/2020 noin 35 000 ja virastoja lähes sata.  

”Osaavan käyttöönotossa on kyse myös isosta johtamiskulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta. Tähän Osaava-järjestelmä tarjoaa työvälineen, mutta ei itsessään saa muutosta aikaan, vaan tämä työ täytyy tehdä virastoissa”, toteaa projektipäällikkö Jukka Ihanus.

Palkeiden palveluvalikoimaa on täydennetty Osaavan palveluilla

Lokakuun alusta Palkeiden palveluvalikoimaan on tullut myös Osaavan palveluja. ”Osaava-palvelu antaa tuen palvelun ja järjestelmän eri moduulien käyttämiseen virastoissa. Palvelu sisältää neuvontaa ja asiantuntijapalvelua kuten tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutuksen teknistä tukea, osaamiskirjastojen ylläpitoa sekä raporttipohjien ja raporttien koostamista”, kertoo palvelupäällikkö Mari Eerikäinen.  

”Lisäksi Palkeet tekee osaamiskartoituksia asiantuntijapalveluna virastoille. Palkeet ohjaa ja tukee asiakkaan osaamiskartoitusprosessia ja tekee kartoituksen tuloksista yhteenvedon sekä raportoi kyselyn tulokset asiakkaalle. Esimiesten 360-palautteen läpikäyntiin virasto voi lisäksi tilata henkilökohtaisen palautteen jokaiselle arvioitavalle henkilölle HAUSilta”, Mari jatkaa.

Osaavaa kehitetään asiakkaiden tarpeita huomioiden

Osaava palvelua ja järjestelmää kehitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveita ja tarpeita huomioiden. Asiakkaat voivat tehdä kehitysehdotuksia Osaavaan, kuten muihinkin Palkeiden järjestelmiin, Pointin kautta kohdassa ”Järjestelmien kehitysehdotukset”.  

Tärkeää on huomioida se, että Osaava on kaikille virastoille yhteinen järjestelmä, jota ei teknisiltä ominaisuuksiltaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Kaikki kehityskohteet arvioidaan erikseen niiden käytettävyyden, skaalautuvuuden ja kustannusvaikutusten perusteella. ”Tulemme jatkossakin tekemään Osaavan kehitystyötä asiakkaille näkyväksi järjestämällä noin kolmen kuukauden välein katselmointitilaisuuksia, joissa esitellään tehtyjä uudistuksia ja kerrotaan kehittämisen tilannetta. Katselmointitilaisuudet aloitetaan vuoden 2020 alussa ja niistä ilmoitetaan Osaava-uutiskirjeessä”, toteaa Mari lopuksi.