Siirry sisältöön

Palkeiden ja Valtorin tekoälyhankkeen kilpailutus käynnistyy

27.11.2018

Palkeissa ja Valtorissa on käynnissä yhteishanke, jossa asiakaspalvelua parannetaan tekoälyn avulla määritellyissä käyttötapauksissa. Hankkeessa on nyt päästy hankintavaiheeseen. Hankinnan kohteena on tekoälyratkaisu, sillä tehtävien käyttötapausten toteuttaminen, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijatyö lopullisessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Tekoälyratkaisu on tarkoitettu Valtorin, Palkeiden sekä niiden asiakkaiden käyttöön.

Hankintamenetelmäksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely, joka mahdollistaa tarpeiden mukaisen tekoälyratkaisun ja asiantuntijapalvelun hankinnan. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä keväällä 2019.

Toimitusprojektin suunnittelu käynnistetään, kun toimittaja on valittu. Toimitusprojektin aikana otetaan käyttöön tekoälyratkaisu ja rakennetaan kyvykkyyttä molempiin organisaatioihin sekä toteutetaan Palkeissa ja Valtorissa suunnitellut käyttötapaukset.

Käy tutustumassa hankintailmoitukseen tästä.
Osallistumishakemukset tulee jättää 07.01.2019 klo 10.00 mennessä.