Siirry sisältöön

Palkeiden strategia uudelle vuosikymmenelle

15.09.2020

Uusi strategia julkistettiin henkilöstöllemme 3.9.2020 ja strategiaa viedään arkeen koko syksyn ajan. Syksyn aikana Palkeissa käynnistyy myös ensi vuoden toiminnan suunnittelu uuden strategian pohjalta.

Strategian painopisteet
Palkeiden toiminta perustuu arvojemme mukaisesti arvostukselle, asiantuntijuudelle ja yhteistyölle. Visiomme on olla vaikuttavampia yhdessä. Toimintamme keskiössä ovat asiakkaat ja pääpalvelualueemme eli talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut. Meille on ensiarvoisen tärkeää toimia laatu- ja kustannustehokkaasti, tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme sekä tukea asiakkaidemme arkea. Lisäksi tärkeä tehtävämme on julkisen hallinnon toimivuuden edistäminen.

Uusi strategiamme kiteytyy viiteen painopistealueeseen:

 • Yksi yhtenäinen Palkeet:
  Tavoitteemme on, että olemme moderni ja arvostettu asiantuntija-organisaatio.
 • Asiakas toiminnan keskiössä:
  Tavoitteemme on toimia lähellä asiakasta ja tuottaa erinomaista asiakaspalvelua. Toimintamme perustuu vahvan asiakasymmärryksen ympärille.
 • Luottamusta laadulla:
  Tavoitteemme on tuottaa laadukkaita, kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.
 • Digitaaliset palvelut käyttäjäystävällisesti:
  Tavoitteemme on, että asiakkaat ja käyttäjät kokevat tarjoamamme järjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.
 • Kannattava uudistuminen:
  Tavoitteemme on tuottaa kokonaishyötyä ja vaikuttavuutta valtionhallinnossa.

Organisaatio tukee strategisia painopisteitä
Uudistamme myös organisaatiotamme 1.10.2020 alkaen tukemaan paremmin strategisia painopisteitämme ja tavoitteitamme. Suurimpana muutoksena on, että asiakkaat, palvelut ja laatu keskitetään jatkossa samaan yksikköön. Tavoitteena on vahvistaa asiakasymmärrystä, käyttäjälähtöistä palvelujen kehittämistä ja palvelujen laatua. Lisäksi osakeyhtiö- ja yhteisöasiakkaiden palvelut ovat jatkossa omassa yksikössään, jotta voimme paremmin vastata tämän kasvavan asiakasryhmän tarpeisiin.

Palkeiden organisaatio 1.10.alkaen (pdf)

Henkilöstön palaute on ollut positiivista
Henkilöstömme on ottanut uuden strategian positiivisesti vastaan. ”Olen kuullut henkilöstön kommentteja muun muassa siitä, että uudessa strategiassa on päästy asian ytimeen ja se on ymmärrettävä ja käytännönläheinen. Henkilöstö on pitänyt tärkeänä sitä, että palvelutuotanto on nostettu toiminnan sydämeksi, ja laatu ja kustannustehokkuus on tuotu selkeästi esiin palvelukeskuksen perusperiaatteina. Laadun ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi tarvitsemme myös teknologiakehityksen tuomia hyötyjä ja osaamista hyödyntää ne toiminnassamme parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Palkeiden toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen. ”Nyt on tärkeää viedä uusi strategia onnistuneesti osaksi arkeamme, jotta saavutamme asettamamme tavoitteet”, korostaa Tuija.

Lisätietoa strategiastamme: https://www.palkeet.fi/palkeet/visio-ja-strategia.html