Siirry sisältöön

Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty

09.02.2022

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen tulosten perusteella Palkeissa asiat ovat hyvin. Suunnitelman toteutumista seurataan ja mitataan vuosittain sekä tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia palkeetlaisia.

Palkeetlaiset edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaisen palkeetlaisten oikeus ja velvollisuus:

  • Puutun epäasialliseen käytökseen sellaista havaitessani.
  • Keskustelen ryhmässä avoimesti työtehtävistä ja niiden jaosta esimiehen johdolla.
  • Huolehdin osaamisestani, osallistun perehdyttämiseen ja tiedon jakamiseen.
  • Kohtelen työkavereita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.
  • Pystyn hyväksymään ja hyödyntämään erilaisuutta työyhteisön aitona voimavarana.
  • Palvelen asiakkaita yhdenvertaisesti.
  • Edistän tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta valtionhallinnossa.

Tutustu tarkemmin Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022−2023 (pdf).