Siirry sisältöön

Palkeiden toiminta varmistettu ennakoinnilla ja kokonaisvaltaisella johtamisella

09.04.2020

”Henkilöstö on pääsääntöisesti siirtynyt tekemään etätyötä. Näin estämme osaltamme mahdollisen laajan tartunnan työpisteillämme. Maantieteellisesti toimimme hyvin hajallaan, joka tässä tapauksessa on hyvä asia eli mahdollinen sairastuminen tulee aalloissa Palkeissa”, kertoo Palkeiden laadusta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Kirsi-Marja Kauppinen.

”Henkilöstön ohjeistamisella ja päivittäisellä sisäisellä viestinnällä olemme varmistaneet, että toimimme yhtenäisellä tavalla Palkeissa. Etätyön joustoja on lisätty ja on siirrytty paikasta riippumattomaan työhön."

Etäyhteydet ovat toimineet, joten palvelutuotanto on pystytty varmistamaan. Kirsi-Marja Kauppinen muistuttaa, että etäyhteyksien toimivuus on ehdoton edellytys Palkeiden toiminnalle.

Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistaminen ja taloustilanteen ennakointi
Palkeissa on valmistauduttu mahdolliseen toimeenpanokyvyn laskuun epidemian levitessä ja siihen, että tilanne saattaa nopeastikin muuttua.
”Palkeiden toiminnallisen valmiuden varmistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi on aloitettu erilaisia toimenpiteitä ja niitä jatketaan. Prosessien ja järjestelmien jatkuvuussuunnitelmia on myös päivitetty ja niissä on varauduttu tuotannon priorisointiin. Jatkuvuussuunnitelmien päivitykset on otettu työn alle jo viime vuoden puolella ja sen takia valmiutemme on hyvä”, Kirsi-Marja toteaa.

Talouden näkökulmasta on laadittu erilaisia skenaarioita, joita tarkennetaan tilanteen edetessä viikoittain. Skenaariot ovat tarpeen ennakoivan työn ja resurssisuunnittelun tueksi. Tavoitteena on olla muutaman askeleen verran edellä sen sijaan, että reagoisimme jo tapahtuneeseen.

Kokonaisvaltainen johtaminen perustuu vahvaan yhteistyöhön
Palkeissa toimii valmiusryhmä, jonka toiminnan keskiössä on tilannekuvat ja skenaariot, kokonaisvaltainen johtaminen ja viestintä.
”Johtamisessa oleellista on ajantasainen ja oikea tieto vallitsevasta tilanteesta. Koottu tilannekuva raportoidaan kerran viikossa Palkeissa valmiusryhmässä ja myös ohjaavalle ministeriölle. Palkeiden edustus on mukana myös VM:n valmiusryhmässä, josta saamme ajankohtaista tilannetietoa koko hallinnonalalta ja myös valtioneuvostosta."

”Valmiusryhmässä korostuu kokonaisvaltaisempi ja nopeampaa toimeenpanoa vaativa johtaminen, jonka edellytyksenä on vahva yhteistyö yli organisaatiorajojen. Tässä ryhmässä seuraamme myös toimintaamme vaikuttavia määräysten ja ohjeistusten muutoksia ja tarkastelemme avainhenkilöriskejä ja niiden hallintatoimenpiteitä”, selvittää Kirsi-Marja Kauppinen.