Siirry sisältöön

Palkkionmaksua automatisoidaan

25.02.2019

Kun lääkäri avustaa poliisia esimerkiksi kuolemansyyntutkinnassa, ei työtehtävä pääty lääkärinlausuntoon vaan palkkiolaskulomakkeen täyttämiseen. Palkkionmaksuun on valtiolla sisältynyt näihin päiviin asti monta manuaalista työvaihetta, nyt tätä prosessia halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa.

Moni asiantuntija, kuten lääkäri, kouluttaja tai tulkki laskuttaa asiantuntijapalkkioita valtion virastoilta. Palkkiolaskuja tulee kaiken kaikkiaan valtiolle vuosittain yli 45 000 kappaletta. Asiantuntijan työstä maksettavan palkkion käsittely on tähän asti ollut pitkälti käsityötä, nyt palkkionmaksua halutaan automatisoida sähköistämällä ja hyödyntämällä robotiikkaa. Päämääränä on, että palkkion käsittely nopeutuu ja virastoissa säästytään paperisten palkkiolaskujen skannaamiselta sekä arkistoinnilta. Tavoitteena ePalkkio-projektissa on manuaalista työtä vähentävä ja laatua parantava nopea ja yhdenmukainen palkkiokäsittely.

”Projekti etenee keväällä vauhdikkaasti ja tavoitteena on että jo kesäkuussa ePalkkio on pilotoinnissa kahden asiakasviraston kanssa”, kertoo automatisointiasiantuntija Veli-Pekka Koponen Palkeiden Kehitys- ja ICT-palveluista.

”Työ on mielenkiintoista, ja palkkioiden käsittely iso kokonaisuus, jota kehitetään tiimityönä. Palkkionmaksuprosessin automatisointiin liittyviä teknologioita on paljon (mm. Suomi.fi tunnistus, HANDI-järjestelmä, CGI Palkat-järjestelmä, Analyste Banking-maksuliikenne ja ohjelmistorobotiikka), jotka on saatava toimimaan yhteen. Lisäksi on huomioitava EU:n kansalaisten palkanmaksuun liittyvät poikkeukset”, Koponen selventää.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt 50 000 euroa Robo18-kokeilurahoitusta ePalkkion kehittämiseen.

Tavoitteena on, että palkkionsaaja voi kirjautua suomi.fi-tunnuksilla tallentamaan palkkion maksamiseen tarvittavat tiedot sähköiselle lomakkeelle, josta ne siirretään HANDI-palvelun kautta sähköiseen hyväksyntäkiertoon asiakasvirastolle. Laskun hyväksynnän jälkeen tiedot tallennetaan robotiikkaa hyödyntäen palkkajärjestelmään ja maksuunpantavaksi. Palkkiolasku arkistoidaan HANDI-palvelun kautta. Palkkiolaskelma on mahdollista välittää palkkionsaajalle suomi.fi-palvelun kautta.