Siirry sisältöön

Palvelukeskus palvelee uudistuvaa valtionhallintoa

12.10.2017


Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi analytiikkapalvelu sekä tuki ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen, joka on jo selvästi tehostanut Palkeiden omaa palvelutuotantoa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet) koskevan asetuksen muutos tuli voimaan lokakuun alusta.

”Tukipalvelujen keskittämisellä palvelukeskukseen on saatu aikaan merkittäviä tuloksia valtionhallinnossa. Nyt mallia on mahdollista uudistaa ja laajentaa sen piirissä olevia palveluja”, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä sanoo.

Asetusmuutos väljentää sekä palvelujen että asiakaskunnan määritelmää. Palkeet on tuottanut talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja kaikille valtion hallinnon virastoille ja laitoksille. Asetusmuutoksen myötä organisaatiot voivat edelleen pysyä Palkeiden asiakkaina, vaikka ne irtoaisivat perinteisestä virastorakenteesta. Asiakkaita voivat olla tietyt liikelaitokset sekä valtion kokonaan omistamat osakeyhtiöt, joiden julkisten palveluiden tuottamisesta säädetään lailla.

Asiakaskokemus ja asiantuntijuus
strategian kulmakiviä

Palkeet lähtee toteuttamaan uusia mahdollisuuksia päivitetyllä strategialla. Sen keskeinen tavoite on asiakaskunnan ja palvelujen laajentaminen. Myös vahvistuva rooli valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä ja toimeenpanossa sekä automatisaation edistäminen ovat strategian kulmakiviä.

”Valmistaudumme palvelemaan kaikkia nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme entistä kattavammin. Samalla turvaamme hyvän tuloskehityksen jatkumisen”, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä toteaa.
 
Tutustu visioomme ja strategiaamme