Siirry sisältöön

Rekrytointipalvelu antaa asiakkaalle aikaa valinnan tekemiseen

05.03.2019

Onnistunut rekrytointi on tärkeä osa-alue organisaation resurssointia ja osaamisen hallintaa. Paineet rekrytoinnin onnistumiselle ovat usein kovat jo pelkästään rekrytointiprosessiin kohdistuvan panostuksen takia – siihen käytetään aikaa ja rahaa. Julkisen hallinnon rekrytointi on omalla tavallaan vaativaa ja edellyttää monien seikkojen huomioimista. Rekrytointipalvelu tarjoaa rekrytointiprosessin eri vaiheisiin asiantuntemusta, jolla säästetään asiakkaan aikaa ja vaivaa.

Rekrytointipalvelu tekee tiivistiä yhteistyötä asiakkaan henkilöstöhallinnon ja rekrytoivien esimiesten kanssa. Asiakkaamme HR-erityisasiantuntija Maiju Lovio Verohallinnosta onkin antanut Palkeiden rekrytointipalvelulle kiitosta nimenomaan sujuvasta yhteistyöstä. Verohallinto on käyttänyt rekrytointipalvelua oman rekrytointitoimintansa tukena syksystä 2018 lähtien. Rekrytointipalvelu huolehtii rekrytoinnin eri vaiheiden toteutumisesta ja asiakkaalle jää aikaa keskittyä valinnan tekemiseen. "Palvelun tuoma jousto ja hakijaviestinnän sujuvuus ovat selkeimpiä rekrytointipalvelun etuja", Lovio kertoo.

Hakijat – yhteiset asiakkaamme
Hakijat ovat asiakkaitamme ja onnistunut rekrytointi mahdollistaa myös positiivisen hakijakokemuksen muodostumisen. Onnistunut rekrytointi tarkoittaa hakijan kannalta muun muassa sopivan informatiivista työpaikkailmoitusta, sujuvaa hakutapaa, ajantasaista viestintää ja kokemusta huomioiduksi tulemisesta. Hyvästä hakijaviestinnästä huolehtiminen onkin rekrytointipalveluiden yksi osaamisalue, jolla autamme asiakkaitamme onnistumaan.

Näkymiä tulevaan
Rekrytointipalvelut haluavat tulevaisuudessa vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Tavoitteena onkin rekrytointipalvelujen kehittäminen asiakaslähtöisempään ja ennakoitavampaan suuntaan. Hyvä työnantajakuva ja onnistunut hakijakokemus ovat tärkeitä ja haluamme, että jokainen asiakkaamme, niin rekrytoiva esimies kuin hakijakin, voi todeta palvelun toimineen sujuvasti, joustavasti ja asiantuntevasti.  

Teksti: Tiia Vahvelainen