Siirry sisältöön

Robotiikan hyödyntäminen Palkeiden palveluissa jatkuu

20.03.2019

Ohjelmistorobotiikan ja muun automaation käyttö Palkeissa laajenee jatkuvasti uusiin kohteisiin. Käyttöön otetaan yhä uusia toteutuksia ja tavoitteena on automatisoida mahdollisimman laajoja prosessialueita. Robotiikalla parannetaan palveluiden laatua, riskienhallintaa ja kehittämistä.

Ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu niistä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä, jotka ovat helppoja automatisoida ja joista on nopeimmin odotettavissa hyötyjä asiakkaillemme. ”Ohjelmistorobotiikasta hyötyvät sekä asiakkaamme että Palkeiden palvelutuotanto. Ohjelmistorobotti tekee rutiinitehtäviä vaikka ympäri vuorokauden ja juuri sen, mihin se on ohjelmoitu. Robotti varmistaa rutiinitehtävien tasaisen laadun ja asiantuntijoidemme aikaa vapautuu muihin tehtäviin ” kertoo suunnittelija Raine Tuomola Palkeiden Digitalisaation toteutus- ja ylläpito -tiimistä.

Henkilöstöpalveluissa automatisointi on käytössä mm. poissaolotietojen tallennuksessa nimikirjalle, tilitysten täsmäytyksessä ja Kela-palautusten käsittelyssä. Palkka-ajoissa, lomien tarkastuksessa ja yleiskorotusten käsittelyssä automatisointi on käytössä lähes kaikilla asiakkailla.

Talouspalveluissa automatisointi on käytössä mm. verkkolaskuina saapuvien ostolaskujen numerotarkastuksessa, toimittajarekisterin ylläpidossa, menotositteiden reitityksessä, menotositteiden kierronvalvonnassa ja matka- ja kululaskujen valvonnassa. Tulossa on robotin hyödyntäminen budjetin sisäänlukuun ja asiakasrekisterin ylläpitoon.
Tällä hetkellä ohjelmistorobotiikka on Palkeissa käytössä jo 45 kohteessa.

Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla

Digitalisaatiokokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto- ja tuotantopalveluja onkin pilotoitu valtionhallinnon virastoille sellaisten prosessien osalta, jotka eivät kuulu Palkeiden perinteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseihin. Näin virastot ovat saaneet hyödyntää automatisaatiota omassa ydintoiminnassaan.

Valtiokonttorin kanssa pilotoinnissa toteutettiin Kansalaispalvelut-toimialalle valittujen tehtävien automatisointi ohjelmistorobotiikalla. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen yhteistyö jatkuu ja on laajentunut muihinkin Valtiokonttorin toimintoihin. Tämän lisäksi Palkeet tukee ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä myös Verohallinnossa ja Valtorissa.

Automatisaation kehittämistä jatketaan myös tekoälyn avulla

Palkeilla on Valtorin kanssa käynnissä yhteishanke, jossa asiakaspalvelua parannetaan tekoälyn avulla.  Hankinnan kohteena on tekoälyratkaisu, sen avulla tehtävien käyttötapausten toteuttaminen, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijatyö. Tekoälyratkaisu on tarkoitettu Valtorin, Palkeiden sekä niiden asiakkaiden käyttöön.

Lue myös juttu Palkkionmaksun automatisoinnista