Siirry sisältöön

Tiedosta enemmän irti analytiikalla

20.12.2017

Edistyneen analytiikan avulla tiedollajohtamisen tarpeisiin on entistä paremmat mahdollisuudet vastata. Palvelujen kehittämisen taustaksi haastateltiin lokakuussa 2017 yhteensä 12 asiakasviraston edustajia eri hallinnonaloilta. Tavoitteena oli muodostaa näkemys asiakkaiden tiedolla johtamiseen liittyvistä tarpeista, joihin vastaamisessa edistyneellä analytiikalla voi olla olennainen rooli. Vastaajat edustivat talous-, henkilöstö- ja suunnittelutoimintoja. Haastatteluissa tunnistetut käyttötapaukset kuuluvat palveluluokkiin: vakioanalyysit, asiantuntijapalvelut sekä itsepalveluanalytiikka ja datarajapinnat (APIt).

Analytiikkapalvelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa –
tuloksia haastatteluista ja piloteista -raportti 12/2017