Siirry sisältöön

Tietoa analysoimalla esiin oleelliset onnistumistekijät Rikosseuraamuslaitoksessa ja valtiolla

16.09.2020

”Risessä on tahtotila hyödyntää analyysejä ja oma roolini on toimia suodattimena ja kielenkääntäjänä”, kiteyttää Harry Anttila. Hän on osallistunut tiiviisti myös valtion henkilöstötutkimuksen, VMBaron kehittämiseen.
 

VMBaron indeksien kehittämiisestä hyötyisi koko valtion HR-toiminta.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty pitkäjänteistä työtä HR-mittareiden uudistamisessa ja yhtenäistämisessä.
”Tavoitteena on ollut, että suunnittelussa, tulossopimuksissa ja tulosraportoinnissa käytettäisiin samoja HR-mittareita. Kriteerinä on myös se, että HR-mittareiden on tuettava strategisten tavoitteiden viemistä tulosohjausketjussa ylhäältä alas.”

Pilotoinnin tuloksena johtamisindeksi valtiolle
Rikosseuraamusvirasto on myös ollut aktiivisesti mukana valtion yhteisen HR-kyselyn, VMBaron kehittämisessä. Heillä on mm. pilotoitu uusia johtamiskysymyksiä. Pilotissa huomattiin, että pari kysymystä lisäämällä saatiin kehitettyä johtamisindeksi, joka tulostuu suoraan kyselyn raporttiin.
”Nyt tarkempi johtamisindeksi on tulossa valtion virastoille laajemmin käyttöön ja johtamista sekä esimiestyötä pystytään mittaamaan huomattavasti paremmin”, iloitsee Anttila.


Harry Anttila antaa myös tuoreen esimerkin siitä, miten sitkeä datan vääntäminen on tuottanut tulosta.
”Kun rakensimme hiljattain Risen työhyvinvointiohjelmaa, pystyimme heti kirjaamaan mittarit samalla kun tavoitteet asetettiin. Kun tietopohja on saatu rakennettua, sillä on valtava vaikutus moneen asiaan.”


”VMBaro-tuloksia voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin mittarina paitsi sellaisenaan, myös yhdistämällä niitä esimerkiksi yksikkökohtaisiin sairauspoissaolotietoihin. Näin meillä Risessäkin on tehty, Palkeiden avulla. Tällä tavoin saadaan tarkempaa tietoa millä asioilla on tilastollista yhteyttä henkilöstön sairastavuuteen. Tämä auttaa tarkentamaan kuvaa työhyvinvoinninkehittämisen haasteista ja mahdollisuuksia.”


Analysointipalveluja keskitetysti koko valtionhallinnolle
Syyskuussa voimaan tullut laki antaa Palkeille mahdollisuuden tuottaa analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja Palkeet saa tehtävän hoitamisen edellyttämät valtion virastojen tiedot maksutta ja salassapitosäännösten estämättä. Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.
Harry Anttila näkee hyväksi, että Palkeilla on keskeinen rooli valtionhallinnon analysointipalvelujen tuottajana.
”On fiksua keskittää ja palvella pienemmällä yksiköllä laajempaa asiakaskuntaa. Pienemmissä virastoissa omalle analysointiosaamiselle olisi liian vähän käyttöä. Toivottavasti Palkeissa on tähän työhön riittävästi resursseja. Tärkeää on myös huolehtia siitä, etteivät Palkeet ja Valtiokonttori tee päällekkäistä työtä.”


Anttila kokee, että yhteistyö Palkeiden kanssa on ollut helppoa.
”Palkeilla on osaavaa ja palvelunhaluista porukkaa. Eniten teen nykyisin yhteistyötä Heikki Asikaisen ja Päivi Holopaisen kanssa ja Mari Tervo on ollut yhteistyökumppanina jo kymmenen vuoden ajan.”


Lisätietoja:
Esite: VM-Baron analysointimahdollisuudet (pdf)
Analysointipalvelut on esitelty tarkemmin Palkeiden verkkosivuilla
VMBarosta on kerrottu lisää Palkeiden verkkosivuilla
Kyselyn uudistamisesta löydät tarkempaa tietoa VMBaron omilta sivuilta
Kyselyn sisällöstä ja kehittämisestä vastaa Palkeissa kehityspäällikkö Heikki Asikainen.