Siirry sisältöön

Uusi matkustusstrategia laajentaa matkustuspalveluja

21.06.2021

Tavoitteena on, että matkustajan ja matkahallinnon tukipalvelua hyödynnetään mahdollisimman laajasti sekä mahdollistetaan Palkeiden palvelujen käytön laajentaminen viraston tarpeen mukaisesti. Matkustusprosessin ja matkahallinnon yhtenäistäminen ja automatisointi vähentävät matkustamiseen liittyviä kustannuksia virastoissa. Matkustuksen kannalta erityisillä hallinnonaloilla tai ministeriöissä sekä virastoissa säilyy jatkossakin oma sisäinen matkahallinto ja matkustuksen tuki.

”Olemme iloisia, että uusi matkustusstrategia mahdollistaa meille palveluvalikoiman laajentamisen,” sanoo palvelupäällikkö Ellen Tullinen. ”Olemme pystyneet reagoimaan nopeasti strategiaan toimenpanoon ja lähdetty kehittämään uutta toimintamallia matkustuspalvelujen tuottamiseen asiakkaille,” hän jatkaa.

Asiakkaat mukana palvelun määrittelyssä

Uudet palvelut tuotteistetaan Palkeiden tuotteistusprosessin mukaisesti Scrum-mallia hyödyntäen.

”Halusimme edetä nopealla aikataululla, ja Scrum-malli mahdollistaa sen, ” sanoo prosessikoordinaattori Kirsi Asteljoki, joka toimii projektissa tuoteomistajan roolissa. ”Matkustuspalveluissa tämä on ensimmäinen kerta, kun käytämme tätä tapaa palvelun tuotteistamisessa, ja työ on edennyt ripeästi,” hän jatkaa.

Asiakkaat selvästi odottavat matkustuksen uusia lisäpalveluja: ”Olemme jo saaneet kiinnostuneita yhteydenottoja asiakkailta palvelujen sisältöön liittyen, ja näitä lisäpalveluja on selvästi odotettu”, sanoo Tullinen. ”Erityisen tärkeänä pidämme asiakkaiden mukaan ottamista, koska haluamme vastata heidän tarpeisiinsa ja tehdä palvelusta heitä palvelevan,” toteavat Tullinen ja Asteljoki.

Uusien matkustuspalvelujen määrittelyssä ovat mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Rahoitusvakausvirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Hätäkeskuslaitos.

Uudet palvelut saatavilla ensi vuoden alussa

Palvelujen sisältöä työstetään ja määritellään parhaillaan. Tarkempi sisältö määritellään elokuun loppuun mennessä. Siinä vaiheessa järjestetään laajempi katselmointi, johon kaikki asiakkaat voivat osallistua.

Tähän mennessä on tunnistettu seuraavat matkustuksen lisäpalvelut:

  • Laajennettu matkustuspalvelu ja matkustuksen kokonaispalvelu
  • Kululaskujen tallennuspalvelu
  • Maksuaikakorttien hallinnointi

Palvelujen pilotointi aloitetaan lokakuun alussa. Palvelut ovat tuotteistettu vuoden loppuun mennessä, ja kaikkien asiakkaiden saatavilla vuoden 2022 alusta lähtien.

Valtion uutta matkustusstrategiaa ja Palkeiden laajenevaa palveluvalikoimaa on esitelty huhtikuussa henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivillä sekä HAUS:n järjestämässä matkahallinnon teemapäivässä.

Lue tarkemmin valtion matkustusstrategiasta.