Siirry sisältöön

Valtiokonttorille ja Palkeille ehdotetaan uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää

20.03.2020

Lakiehdotuksissa Valtiokonttori tuottaisi analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle. Palkeet puolestaan tuottaisi talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseen. Palvelujen toteuttamiseksi organisaatioille annettaisiin tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin. Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

Esitystä koskevat tiedot on kerätty valtion yhteisten palveluntuottajien tietojärjestelmiin.
Yhteisiä palveluntuottajia ovat Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senaatti-kiinteistöt, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus sekä Digi- ja väestötietovirasto. Edellä mainittujen toimialoja ovat rahoitus ja taloushallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, koulutus, toimitilat, tietohallinto sekä hankehallinto. Tietojen käyttö toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset huomioiden yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa, etenkin turvasektorin asiantuntemusta hyödyntäen ja erityistarpeet huomioiden.

Esitys perustuu valmisteluun, jota on tehty yhdessä Valtiokonttorin ja palvelukeskuksen sekä muiden yhteisten palveluntuottajien kanssa Tietokiri-hankkeessa. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojen osalta säädettäisiin myös yhteisrekisterinpidosta. Palkeiden nykyisten tehtävien ja palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietojen osalta Palkeet olisi yhteisrekisterinpitäjä eräiden asiakkaidensa kanssa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020.