Siirry sisältöön

Valtion palveluntarjoajat kokeilivat ekosysteemikehittämistä

14.06.2019

Valtion palveluntarjoajat Hansel, Haus, Palkeet, Senaatti, Valtiokonttori ja Valtori ovat toteuttaneet yhteisen projektin, jossa on mietitty keinoja asioinnin virtaviivaistamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tavoitteena oli myös tuoda esille, mitä palveluja on tarjolla valtionhallinnon työntekijöille ja organisaatioille sekä helpottaa näiden palveluiden hyödyntämistä.

Yhteisiltä asiakkailta arvokasta palautetta
Yhteinen asiakaskunta oli erityisen tärkeässä roolissa projektin edetessä. Asiakkaille tehdyistä haastatteluista ja kyselyistä saatiin tärkeää tietoa heidän odotuksistaan palveluntarjoajille sekä palautetta, joka loi pohjaa projektin työlle. Asiakkaat kokivat erittäin positiivisena valtion palveluntarjoajien yhteistyön asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Hedelmällistä työskentelyä yhdessä
- Projektin työskentelyssä merkillepantavaa oli alusta alkaen vahva innostus tehdä yhteistyötä palveluntarjoajien kesken. Työn edetessä päästiin tutustumaan toistemme maailmaan ja ajatuksiin asiakaspalvelun toteuttajina sekä mietittiin, miten yhteiselle asiakaskunnalle voitaisiin tarjota palveluita entistä yhtenäisemmällä mallilla. Oli hienoa olla mukana työssä, joissa osallistujat olivat sitoutuneita, keskustelevia ja työtä tehtiin, kuten eräs osallistujista totesi, yhteisellä sävelellä , kertoo projektipäällikkö Minna Lukanniemi Palkeista. Jokaisella palveluntarjoajalla on vahva roolinsa konsernipalveluiden tuottajana ja tahtotila kehittää omaa asiakaspalvelua vastaamaan asiakkaiden tarpeita.  

Projekti- ja ohjausryhmässä käytiin aktiivista vuoropuhelua palvelutarjoajien kesken ja pohdinta yhteistuumin toi lisäarvoa kehittämiseen, Minna summaa projektin työskentelytapaa. Projektiin osallistuneiden mielestä vastaavanlaista ekosysteemin kaltaista työskentelytapaa kannattaa jatkossakin hyödyntää yhteisessä kehittämisessä. Yhteinen ymmärrys konsernipalveluiden tuottamisesta antoi hyvä pohjan ajatusten vaihdolle ja projektin työskentelylle.