Siirry sisältöön

Valtion palveluntarjoajat yhteisten asiakkaiden palvelua parantamassa

04.12.2018

Valtionhallinnon palveluntarjoajat tuottavat luotettavat ja helposti hankittavat palvelut koko valtionhallinnon käyttöön. Yhtenäinen tapa toimia ja toimivat palvelukokonaisuudet tuovat tehokkuutta.

Valtion palveluntarjoajilla (HAUS Oy, Hansel Oy, Palkeet, Senaatti-kiinteistöt, Valtori ja Valtiokonttori) on paljon yhteisiä asiakkaita. Palveluntarjoajat haluavat nyt tiivistää yhteistyötä ja ovat lähteneet miettimään keinoja asioinnin virtaviivaistamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Yhtenä tavoitteena on tuoda esille, mitä palveluja on tarjolla valtionhallinnon työntekijöille ja organisaatioille sekä helpottaa näiden palveluiden hyödyntämistä.

Syksyn aikana on aloitettu yhteistyöprojekti, jossa kartoitetaan mahdollisuutta yhteiselle palvelukonseptimallille. Projektissa on edustus kaikista valtion konsernipalveluja tuottavista organisaatioista. Asiakkaiden ajatuksia ja tarpeita asiakaspalvelusta ja sen toteuttamisesta on kerätty haastattelemalla palvelujen käyttäjiä. Projektissa yhteisen palvelukonseptin kartoitus on rajattu koskemaan valtionhallinnon työntekijöitä ja organisaatioita.

Palveluntarjoajien nykyisiin asiakaspalvelumalleihin ei olla tekemässä muutoksia. Yhteistyöprojektin tuloksia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi palveluntarjoajien yhteisten palvelumallien suunnittelussa. Yhteistyön tuloksista tiedotetaan kevättalvella projektin päätyttyä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Minna Lukanniemi minna.lukanniemi@palkeet.fi

#yhdessäasiakkaille