Siirry sisältöön

Valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen on saanut hyvän startin

30.01.2020

Kuva: Jarmo Katila

Valtiovarainministeriön ohjaama ja Valtiokonttorin koordinoima Tietokiri-hanke käynnistyi marraskuussa 2017 analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämishankkeena. Jo alkutaipaleella huomattiin, että tiedolla johtamisen kehittämisessä on kyse paljon isommasta kokonaisuudesta. Lopulta hanke koostui useista projekteista ja kokeiluista.

Seminaarin avauspuheenvuoroissa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä ja pääjohtaja Timo Laitinen Valtiokonttorista arvioivat tavoitteiden toteutumista ja tietopolitiikan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Esiin nousi, että tiedolla johtamisessa on kyse toiminnan uudistamisesta ja oppimisesta. Tietokirillä on paljon annettavaa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Palkeiden analyysityö on saanut hyvää palautetta
Palkeet on tuottanut virastoille noin 50 analyysia niin talous- kuin henkilöstöhallinon haasteisiin. Analyysi voi olla esimerkiksi tuottojen ja kustannusten ennakointi tai sairauspoissaolojen ymmärrys ja ennakointi. Seminaarissa julkaistussa hankeraportissa on esitelty tehtyjä analyysejä tarkemmin sekä laajemmin koko Tietokirin tuloksia.

Analyysistä saadut tulokset lisäävät virastojen ymmärrystä toiminnastaan, siihen vaikuttavista tekijöistä ja tulevaisuudesta, minkä pohjalta osataan tehdä oikeita päätöksiä. Asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä, mistä kertoo virastojen analysointipalveluista antama arvosana 4/5 (Palkeiden asiakastyytyväisyyskysely 2019). Palautteiden mukaan ensimmäiset kokemukset ovat hyvin lupaavia ja vaikka palvelu on jo hyvällä mallilla, siinä on kehittämispotentiaalia.


Kuva: Jarmo Katila

Dataetiikan kysymykset läsnä eri vaiheissa
Valtiovarainministeriössä valmisteltiin viime syksynä hallituksen esitys, jossa ehdotettiin Valtiokonttorin ja Palkeiden toimintaan muutoksia. Muutosten myötä mahdollistuisi yhteisten palveluntuottajien rekistereissä olevien tietojen hyödyntäminen valtiolla toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevään aikana ja sen on suunniteltu tulevan voimaan ensi syksynä.

Tietoja käsiteltäessä nousevat tietosuoja- ja tietoturva-asiat keskiöön. Seminaarissa kuultiin filosofi Maija-Riitta Ollilan puheenvuoro yleisistä dataetiikan haasteista, jotka ovat läsnä myös Tietokirissä. Tietosuoja- ja tietoturva-asioihin onkin panostettu hankkeen kaikissa vaiheissa.  Hallituksen esityksen valmistelussa hyödynnettiin laajasti tietosuojavastaavien asiantuntemusta sekä tietosuojavaltuutetun toimistoa. Osana projektia toteutettiin alustalle tulevien henkilötietojen vaikutusten arviointi.

Verkostomainen yhteistyö on kantanut hedelmää
Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja Palkeiden lisäksi Tietokirissä ovat olleet mukana Hansel, HAUS, Maanmittauslaitos ja Vimana. Verkostomainen yhteistyö on ollut tiivistä ja hedelmällistä.

Kahden vuoden aikana on muun muassa kartoitettu konsernitietolähteet, avattu yhteinen tietoalusta valtion yhteiselle tiedolle ja aloitettu tietolähteiden kuvaus. Valtion ohjauksen ja virastojen johtamisen tarpeisiin on tuotettu 150 analyysiä. Konkreettinen työn tulos on kaikille avoin Tutkihallintoa.fi-palvelu, jossa on tietoa kuntien ja valtion taloudesta visualisoituna. Sivuston tietomäärää laajennetaan tulevina vuosina.

Vaikka paljon on saatu aikaan, on työtä vielä paljon edessä. Jatkohankkeesta on sovittu, jotta Tietokirissä aloitettuja palveluita voidaan vakiinnuttaa.

> Tustustu hankeraporttiin