Siirry sisältöön

Videohaastattelu tuo rekrytointiin uuden ulottuvuuden

13.02.2018

 Kysyimme VRK:lta palautetta videohaastattelun käytöstä.

Miten olette hyödyntäneet videohaastattelupalvelua rekrytoinneissanne, korvaako se jotakin haastatteluja?
"Olemme käyttäneet videohaastattelua lisäarvoa tuottavana työvälineenä. Videohaastattelu ei korvaa muita haastatteluja, mutta se antaa mahdollisuuden saada henkilökohtaisempi käsitys laajemmasta joukosta hakijoita".

Oliko palvelun käyttö vaikeaa?
"RecRightin käyttöönotto oli todella helppoa. Yhteydenotto Palkeisiin ja sen jälkeen rekisteröityminen palveluun. Palvelu on yksinkertainen käyttää, joten sitä pääsee heti hyödyntämään rekrytoinnissa ilman erillistä käyttöönottokoulutusta ja jos kysymyksiä ilmenee, apua saa nopeasti RecRightin HelpDeskistä".

Millaisissa rekrytoinneissa käytitte videoita?
"Olemme käyttäneet videorekrytointia mm. henkilöstöpäällikön, henkilöstösuunnittelijan ja viestintäasiantuntijoiden rekrytoinneissa. Suunnittelemme rekrytoinnit aina etukäteen ja mietimme kunkin rekrytoinnin kohdalla, tuottaako videohaastattelu lisäarvoa. Videohaastattelu sopii hyvin sellaisiin rekrytointeihin, joissa voidaan olettaa hakijamäärän olevan korkea – videohaastattelua hyödyntämällä tavoitamme isomman joukon hakijoita helpolla tavalla ja saamme käsityksen hakijoista jo ennen varsinaista haastattelua. Näin henkilökohtaiseen haastatteluun voidaan kutsua ne hakijat, jotka vastaavat parhaiten hakuprofiilia myös videovastaustensa perusteella".

Milloin videopalvelua kannattaa hyödyntää?
"Rekrytoinneissa, joissa hakijamäärän oletetaan olevan korkea tai jos videohaastattelu muutoin sopii esim. haettavan tehtävän luonteeseen. Videolla saa hyvän käsityksen hakijan esiintymis- ja vuorovaikutustaidoista, jos ne ovat oleelliset avoinna olevassa tehtävässä".           

Suosittelisitko videohaastattelun käyttöä muille virastoille?
"Kyllä! Videohaastattelu tuo rekrytointiin uuden ulottuvuuden, kun voit tutustua hakemusta syvemmin useampaan haastateltavaan. Olemme myös saaneet positiivista palautetta videohaastatteluun osallistuneilta – hakijat kokevat, että tämä on uusi, tätä päivää oleva tapa rekrytoida ja hakijoilla on mahdollisuus kertoa itsestään enemmän ja erottua joukosta kuin mitä pelkässä hakemuksessa on mahdollista".

Videot ovat osa nykyaikaista rekrytointia ja Palkeet onkin tehnyt sopimuksen MobileCV Oy:n kanssa RecRight -videohaastattelupalvelun käytöstä. RecRight on helppokäyttöinen rekrytointityökalu, joka auttaa käyttämään videoita rekrytoinnin eri vaiheissa. Voit ottaa palvelun helposti käyttöösi joko osana Palkeiden rekrytointipalvelua tai tekemällä videohaastattelun itse. Palkeet laskuttaa asiakasvirastoja palvelun käytöstä. Yksi videohaastattelu maksaa 295,00 €/rekrytointi (+alv 24%). Mikäli haluat kuulla työvälineestä lisää, niin olethan yhteydessä rekry@palkeet.fi.

Haastattelijat:
Mari Eerikäinen
Piia Kokkonen