Siirry sisältöön

Yhtenäistämisen edut ja mahdollisuudet näkyvät

09.03.2018

Palkeiden tilinpäätös ja vastuullisuuskatsaus julkaistu: tuottavuus kasvoi ennätyksellisesti viime vuonna


Työn tuottavuus kasvoi Palkeissa edellisvuoteen verrattuna lähes 12 prosenttia ja kokonaistuottavuus peräti yli 18 prosenttia.

"Tuottavuudessa tulevat nyt näkyviksi yhtenäisen toimintamallin edut, kun Kieku-järjestelmä on ollut kaikissa valtion virastoissa käytössä vuoden 2016 lopulta. Myös kasvavat palvelumäärät, robotiikka ja osaamisen kehittyminen vaikuttivat hyvään tulokseen", kertoo Palkeiden toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä. "Kuluvana vuonna on varauduttu siihen, että järjestelmäkustannukset jälleen kasvavat, koska järjestelmiä uusitaan ja palvelukeskuksen vastuulle siirtyy yhä useampia järjestelmiä."

Tietojärjestelmäkustannukset sisällytettiin tuottavuusmittariin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Palvelukeskuksen toiminnan alusta asti käytetyllä ns. vanhalla tuottavuusmittarillakin mitattuna vuosi 2017 oli historian paras vuosi, ja tuottavuus kasvoi lähes 8 prosenttia.

Hyvät edellytykset kehittämiselle

Yhtenäiset prosessit ja tietovaranto mahdollistavat jatkossa automatisaation laajamittaisen hyödyntämisen ja kehittämisen mm. koneoppimisen ja tekoälyn avulla. Hallinnon tukipalveluissa suunta on kohti kaikille virkamiehille tarjottavia, päätelaiteriippumattomia älykkäitä palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Samalla palvelukeskuksen asiantuntijapalvelujen valikoima laajenee mm. analysointi- ja neuvontapalveluissa.

Asiakaspalvelu uudistui, asiakaskunta laajeni

Asiakaspalvelu uudistui asiakkaiden toiveiden mukaisesti vuonna 2017. Marraskuussa aloitettu keskitetty asiakaspalvelu yhdenmukaistaa palvelua ja mahdollistaa sen paremman kehittämisen. Yhteydenpitoa varten otettiin käyttöön nykyaikainen Pointti-palvelujärjestelmä. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana keskitettyyn asiakaspalveluun tuli lähes 50 000 palvelupyyntöä, noin 800 chat-yhteydenottoa ja 3500 puhelua.
Palvelukeskuksen asiakkaiksi tuli vuonna 2017 kolme budjettitalouden ulkopuolista asiakasta: Suomen Pankki, maakuntien tietotekniikkayhtiö Vimana Oy sekä Sote-Digi Oy.

Ytimeltään vastuullinen palvelukeskus

Tilinpäätöksen lisäksi Palkeet on julkaissut katsauksen vuoteen 2017 vastuullisuuden näkökulmasta. Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat palvelukeskustoiminnan lähtökohtia ja sen vastuullisuuden ydin. Asiakkaille vastuullisuudessa korostuu varma ja laadukas palvelutuotanto. Uudistetulla strategialla ja sen läpileikkaavilla periaatteilla – aikaansaavuus, uusiutuminen ja yhteistyö – halutaan varmistaa, että palvelukeskus tarjoaa asiakkailleen hyvän kumppanuuden jatkossakin.

Vastuullisuuskatsaus 2017

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: