Siirry sisältöön

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Voit pyytää tietoja Palkeissa säilytettävistä asiakirjoista viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tietojen yksilöiminen helpottaa oikean tiedon löytymisessä, joten tietovarantojen kuvauksissa kerrotaan esimerkkejä hakutekijöistä, joilla tietoja voidaan tietovarannoista hakea.

 Palkeiden asiakkaiden tietoihin liittyvät kyselyt, esimerkiksi virkamiesten ja muiden työntekijöiden henkilötietokyselyt: 

  • ota yhteys oman virastosi rekisterinpitäjän edustajaan

Palkeiden asiakirjoihin kohdistuvat tietopyynnöt:

  • ota yhteys Palkeiden kirjaamoon: kirjaamo@palkeet.fi

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus

  • tarkastaa omat henkilötietonsa
  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista
  • pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
  • pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
  • tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Palkeet ei toimita tietoja saatavaksi avoimen rajapinnan kautta eikä Palkeiden toimintaan liittyviä tietoja julkaista avoimeen tietoverkkoon.

Tutustu tarkemmin kuvaukseen asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (pdf).