Skip to main content

Ikääntyvä työntekijä - uhka vai mahdollisuus

10.09.2019 | Eerikäinen Mari | Blogi, Etusivun nosto, Henkilöstöpalvelut, Palvelut, Uudistuva työ, Vastuullisuus

Työurien pidentäminen tukemalla ikääntyvien työssä jaksamista ja saada nuoret aikaisemmin työelämään on tärkeää, jotta työssäkäyvien huoltotaakka jakaantuisi useammille hartioille. Organisaatioiden ikätietoisuus vaihtelee olemattomasta ikätietoisuudesta ikääntyneiden pitämiseen mahdollisuutena. Ikääntyneet työntekijät ovat työpaikan voimavara taitoineen ja tietoineen.


Pari sanaa palautteesta

02.08.2019 | Eerikäinen Mari | Henkilöstöpalvelut, Palkeet, Palkeet, Uudistuva työ

Tutkimusten mukaan lähes jokainen ihminen toivoo saavansa työstänsä suoraa ja täsmällistä palautetta ja enemmän kuin on sitä toistaiseksi saanut. Ilman palautetta työntekijä ei voi tietää, onko onnistunut tehtävässään, vaikka itseään arvioimalla voi niin olettaa. Kannustavan palautteen saaminen johtaa onnistumisen ja edistymisen tunteeseen, joka lisää itsetuntoa, innostaa jatkamaan ja vahvistaa kokemuksen tunnetta tehdyn työn merkityksellisyydestä, joilla on yhdessä työhyvinvointia lisäävä vaikutus.


Valtorin ja Palkeiden yhteishankkeessa kohti tekoälytoteutuksia ja kyvykkyyttä

01.07.2019 | Piia Kokkonen | Asiakkaat, Digitalisaatio, Etusivun nosto, Kehittyvät järjestelmät , Palvelut, Uudistuva palvelu, Uudistuva työ, Vastuullisuus, Yhdessä kehittäen

Valtorin ja Palkeiden yhteishankkeessa Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa otettiin askel eteenpäin, kun sopimus valitun toimittajan Accenturen kanssa allekirjoitettiin 28.6.2019.


Asiat kun usein ovat sitä miltä ne näyttävät

03.04.2019 | Piia Kokkonen | Etusivun nosto, Organisaatio, Palkeet, Vastuullisuus

Me valtiolla työskentelevät olemme sitoutuneet noudattamaan toimintakenttämme lakeja ja asetuksia. Lisäksi toimimme useiden valtionhallinnon ohjeiden, toimintastandardien sekä linjausten mukaisesti. Yleiset lait, säännökset sekä ohjeistukset saattavat kuitenkin jättää tulkinnallisia aukkoja eivätkä anna selkeää ohjetta kaikkiin tilanteisiin. Tähän ratkaisun tuovat virkamieseettiset periaatteet.


Miten voimme palvella?

21.03.2019 | Kauppinen Kirsi-Marja | Asiakkaat, Etusivun nosto, Nostot, Palvelut

Palveluvalikoima määrittää, mitä palveluja tarjoamme: peruspalvelua, erilaisia asiakkaan valittavissa olevia lisäpalveluja tai asiakkaan erityistarpeiden mukaan räätälöityä palvelua tai kenties palvelupakettejakin.