Siirry sisältöön

Asiat kun usein ovat sitä miltä ne näyttävät

03.04.2019 | Piia Kokkonen | Organisaatio, Palkeet, Vastuullisuus

Me valtiolla työskentelevät olemme sitoutuneet noudattamaan toimintakenttämme lakeja ja asetuksia. Lisäksi toimimme useiden valtionhallinnon ohjeiden, toimintastandardien sekä linjausten mukaisesti. Yleiset lait, säännökset sekä ohjeistukset saattavat kuitenkin jättää tulkinnallisia aukkoja eivätkä anna selkeää ohjetta kaikkiin tilanteisiin. Tähän ratkaisun tuovat virkamieseettiset periaatteet.

Ensi ajatus saattaa olla, ettei virkamiesetiikalla ole tekemistä minun työni kanssa.  Voin vakuuttaa, että kyllä on. Jokainen meistä valtiolla työskentelevistä tekee − uskallan väittää − ainakin viikoittain eettisiä pohdintoja puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden edistämisen parissa. Emme vain aina tunnista näitä tilanteita, koska virkamiesarvot ovat monilta osin jo yhtyneet meidän dna:hamme ja toimimme oikein noudattaessamme arvojamme. Virkamieseettinen pohdinta ja eettisten periaatteiden tunteminen ovat osaltaan myös riskienhallinnan työkaluja ja työkalu hyvään johtamiseen.

Tavoitteena virkamieseettisellä pohdinnalla on siis tukea hyviä toimintatapoja eli hyvää hallintoa. Hyvä hallinto ei ole itsestäänselvyys vaan sen eteen on jokaisen valtiolla työskentelevän tehtävä töitä. Virkamieseettisten pohdintojen kenttä kattaa mm. eettiset toimintatavat rekrytoinneissa, hankintojen korostuneet vaatimukset, selkeän virkakielen ja henkilöstön ei-toivotut sidonnaisuudet. Monet virkamieseettiset periaatteet saavat tukea myös suoraan lainsäädännöstä kuten perustuslaista, hallintolaista, julkisuuslaista ja hankintalaista.

Tarvitset vaakaa tehdessäsi eettistä punnintaa

Uskon kuitenkin, että kun tunnet virkamieseettiset periaatteet, teet oikeita päätöksiä myös tuntematta lainsäädännön sisältöä yksityiskohtaisesti. Ne auttavat sinua vaikeissa tilanteissa, kun valittavana olisi kaksi tai useampi vaihtoehto. Joskus myös silloin kuin vaihtoehtoja ei tunnu olevan lainkaan.

Me suomalaiset virkamiehet saamme olla ylpeitä avoimesta hallinnostamme, johon korruptio ei mahdu. Suomalainen hallinto on arvioitu maailman parhaaksi. Päätöksentekomme on läpinäkyvää, jolloin se todennäköisimmin perustuu aidosti oikeille valinnoille ja arvioinneille. Näin ollen virkamiesetiikka on myös laadunhallinnan väline. Teemme oikeita, laadukkaita päätöksiä ja olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Usein eettisesti puhtaat valinnat ovat myös taloudellisimpia.

Eettinen johtaminen entistä tärkeämpää monimutkaisessa maailmassa

Tarvitsemme valtiolla työskentelevien kesken entistä enemmän eettistä keskustelua. Ja luonnollisista on, että keskustelua ei synny, ellemme tunne virkamieseettisiä periaatteita. Siksi teimme sinulle eOppivaan koulutusmateriaalin, johon toivon sinun tutustuvan. Jos minä uskaltauduin videolle puhumaan, ehkä sinäkin uskallat koulutuksen suorittaa. Ja toivon myös, että sinulle kokemus koulutuksesta on yhtä opettavainen kuin minulle sen tuottaminen. Itselleni yhteistyö VTV:n, HAUSin ja muiden asiantuntijoiden kanssa oli todella opettavainen ja innostava oppimiskokemus verkoston hyvästä toiminnasta.

Mikäli sinua pohdituttaa jokin eettinen asia työssäsi, kannattaa olla yhteydessä oman viraston henkilöstöhallintoon tai omaan esimieheen. Usein jo asian palastelu jonkun toisen henkilön kanssa auttaa toimimaan oikein.

Blogin kirjoittaja: Emilia Katajajuuri