Siirry sisältöön

Kohti palvelevaa hallintoa

21.12.2016 | Lappalainen Helena | Blogi, Uudistuva palvelu, Uudistuva työ, Yhdessä kehittäen

Palvelujen kehittäminen on ajankohtainen teema niin julkisen hallinnon tarjoamissa kuin hallinnon sisäisissä, esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissakin. Siiloutunut ja edelleen vielä yksittäisiin toimenpiteisiin keskittyvä hallinto voi muuttua palvelevaksi hallinnoksi, kun hallinnon työn sisältö ja siinä työskentelevien rooli ajatellaan rohkeasti uusiksi. 

Hallinnosta tulee aidosti palvelufunktio, kun virkamiesten työtä tuetaan helposti saatavilla olevilla ja helppokäyttöisillä palveluilla. Valtionhallinnon kehittämistä ja tehostamista kokonaisuudessaan puolestaan tukee se, että yhteinen tieto jalostetaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi: kiteytetyiksi analyyseiksi ja nopeasti hahmotettaviksi kuviksi.

Taustalla ollaan jo melko pitkällä näiden tavoitteiden eteen tehtävässä työssä. Palveluja automatisoidaan, tiedon käsittelyä digitalisoidaan mm. ohjelmistorobotiikan avulla ja yhä uusia tiedon hyödyntämisen ja analytiikkapalvelujen mahdollisuuksia selvitetään. Edelleen tarvitaan rohkeutta yhdessä kyseenalaistaa nykyisiä ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja. Dialogi ja oppiminen ovat parhaat uudistamisen mahdollistajat.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa on tehty viime vuosina poikkeuksellisen suuri toiminnallinen muutos, joka on luonut pohjan tulevaisuuden talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Toimintatapa vaatii vielä vakiinnuttamista ja jatkuvaa parantamista, jotta isosta investoinnista voidaan saada kaikki hyödyt irti. Lähiajan painopiste onkin palvelujen laadun ja käytön häiriöttömyyden varmistamisessa.

Samalla jatkamme taustatyötä tulevaisuuden palvelevan hallinnon eteen. Käynnissä on myös järjestäytyminen sen mukaan, mitä talousarviolain muutoksessa linjataan valtion taloushallinto-organisaatiosta ja taloushallintotehtävien hoitamisesta. Tavoitteena tässäkin muutoksessa on, että talous- ja henkilöstöhallinto pystyy tarjoamaan hyviä hallinnon sisäisiä palveluja ja tukemaan valtionhallinnon rakenteiden uusiutumista.

 

Lappalainen Helena

Blogin kirjoittaja

Johtaja

Lappalainen Helena,

puh. 02955 62015,

helena.lappalainen(at)palkeet.fi