Siirry sisältöön

Miten meillä menee

08.11.2022 | Eerikäinen Mari | Asiakkaat, Blogi, Henkilöstöpalvelut, Meillä töissä, Organisaatio, Palvelut, Uudistuva työ, Yhdessä kehittäen

Palkeissa kannustamme niin työntekijöitä kuin esihenkilöitä antamaan palautetta toisillemme ja käymään jatkuvaa keskustelua muun muassa työn tavoitteista, tavoitteiden saavuttamisesta ja työssä jaksamisesta. Hyvä palautekulttuuri pitää koko työyhteisön ajan tasalla organisaation tilasta.

Kauniista aikomuksista huolimatta voi joskus olla vaikeaa antaa esihenkilölle tai johdolle palautetta henkilökohtaisesti varsinkin, jos se on korjaavaksi tarkoitettua. Tästä syystä vapaamuotoiseen palautteeseen perustuva toiminta ei korvaa hyvin suunniteltuja ja toteutettuja palautekyselyitä.

Valtionhallinnossa meillä on jo vuosia ollut käytössä valtion henkilöstötutkimus VMBaro, jolla organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, esihenkilöiden johtamistyötä ja sen onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä.

Tänä syksynä olemme iloinneet parhaasta työhyvinvoinnin tuloksestamme koko Palkeet-aikana, kun kokonaistyytyväisyytemme on 3,85 (arviointiasteikolla 1–5). Myös vastaajamäärässä rikottiin ennätyksiä vastausprosentin ollessa huikea 80 %.

Työkykytalon perusta kunnossa

Meillä oli syyskuussa ilo saada vieraaksemme organisaatiopsykologi Pekka Järvinen puhumaan toimivasta työyhteisöstä ja yhteistyöstä. Pekka esitteli meille toimivan työkykytalomallin ja päätimme hyödyntää mallia Palkeiden VMBaro-tulosten tulkinnassa siten, että sijoitimme VMBaron tuloksista vastaavia arvoja Järvisen työkykytaloon. Järvisen mallin kautta tarkasteltuna Palkeiden talo näyttää olevan hyvälle pohjalle ja vankoille tukipilareille rakennettu.

Vaikka voimmekin hetken aikaa henkseleitä paukutella tuloksen äärellä, emme voi tuudittautua siihen, että kaikki hyvä säilyy itsekseen. Täytyy myös muistaa, että hyvinvointitutkimuksen tulokset kertovat aina keskiarvon tilanteesta. Jatkamme tulosten läpikäyntiä toisaalta siitä näkökulmasta millä toimenpiteillä ylläpidämme kaiken sen hyvän, joka on jo saavutettu, mutta myös tunnistamalla rohkeasti ne kipukohdat, joissa löytyy kehitettävää. Käymme tuloksia läpi yksin ja yhdessä, johto, esihenkilöt ja työntekijät tiimeissään, yhteisenä tavoitteenamme jatkossakin erinomaisesti voivat palkeetlaiset!


Blogin kirjoittaja on Palkeiden HR- ja viestintäjohtaja.

Eerikäinen Mari

Blogin kirjoittaja

Johtaja

Eerikäinen Mari,

puh. 02955 62003,

mari.eerikainen(at)palkeet.fi